ANEXE LA METODOLOGIA CNPT, CNPS SI CLPT

Scris in (Legislaţie, Tineret) de marian la data 16-05-2016

Tagged Under : , , , , ,

ANEXE LA METODOLOGIA CNPT, CNPS SI CLPT (format .pdf)

 

 

 

ANEXE LA METODOLOGIA CNPT, CNPS SI CLPT ( format .docx)

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL/LOCAL DE PROIECTE DE TINERET, RESPECTIV PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE STUDENȚEȘTI

Scris in (Legislaţie, Tineret) de marian la data 16-05-2016

Tagged Under : , , , ,

Anexa OMTS nr. 417 Final

office 2010 key
windows 7 key sale
windows 10 key sale
windows 10 education
windows 10 pro key
office 2016 key
windows 10 key
office 2013 key
windows 7 key
Windows 7 Professional iso
windows 10 home-key
windows 10 update
windows 7 installation
office 2016 iso
windows 10 install
windows 7 service
 Windows 7 Ultimate Product Key 32bit and 64bit Genuine  |
 MS Office 2016 Key For Activation Latest Full Free ownload  |
 Adobe Photoshop CS6 Crack And Keygen Full Download  |
 Windows 7 Ultimate ISO download  |
 Windows 7 Product Key Online Store  |
 Windows 10 Preview Product Key  |
 How To Find Microsoft Windows Product Keys  |
 How to Find Your Windows 7 Product Key  |
 Windows 7 Product Key Generator For 32&64 Bits  |
 Adobe Photoshop CS6 Serial Key Download  |
 Free Windows 10 Product Key  |
 Download Windows 8.1 PRO ISO Image 32 Bit & 64 Bit Free  |
 Windows 10 Pro Product Key Generator Free download  |
 Windows 7 Ultimate SP1 Product Key Sale  |

Legislaţie aplicată

Scris in (Legislaţie, Legislaţie aplicată) de admin la data 29-03-2011

» Ordin nr.155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
» Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
» Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
» Hotararea Guvernului nr.1587 din 23 decembrie 2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru solutionarea divergentelor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica
» Hotararea Guvernului nr.925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
» Hotararea Guvernului nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

Legislaţie sportivă

Scris in (Legislaţie, Legislaţie sportivă) de admin la data 29-03-2011

» Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive
» Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva
» Legea nr.321 din 22 noiembrie 2007 privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva
» Ordin nr.1058/404 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor
» ORDIN Nr.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
» Ordonanta Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii
» Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.240 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
» Ordin nr.307 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din Romania pe perioada 2001 – 2004
» LEGEA Nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
» Ordin nr.236 din 18 mai 2006 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti
» Legea nr.221 din 22 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
» Ordin nr.149 din 7 noiembrie 2003 privind aprobarea Criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publica si contractului-cadru de finantare a acestora
» Legea nr.213 din 5 iulie 2005 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
» Legea nr.195 din 20 aprilie 2001 – Legea voluntariatului
» Ordin nr.130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti
» Legea nr.171 din 2 octombrie 1998 pentru ratificarea Conventiei impotriva dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989
» Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 – Legea educatiei fizice si sportului
» Legea nr.53 din 2 martie 1998 pentru ratificarea Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985
» Legea nr.552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport
» Legea nr.551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva
» Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
» Hotararea Guvernului nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
» Hotararea Guvernului nr.759 din 3 iulie 2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport
» Hotararea Guvernului nr.283 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Programului national “Miscare pentru sanatate”
» Hotararea Guvernului nr.255 din 4 martie 2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului
» Hotararea Guvernului nr.116 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport
» Codul Civil Titlu VIII – Contractul de societate civila