Raportari 2018

Scris in (Fără categorie) de marian la data 09-01-2018

Raportari anuale

Rezultate selectie Program national de Formare

Scris in (Fără categorie) de marian la data 22-09-2017

LISTA PARTICIPANTI ADMISI TABARA NATIONALA ,,MISCARE , ARMONIE- SANATATE.. 29.07 – 04.08. 2017

Scris in (Fără categorie) de marian la data 27-07-2017

OFERTA TABARA

Scris in (Fără categorie) de marian la data 22-05-2017

oferta AMARA PAVILIOANE 2017

Ordin-si-metodologia-privind-organizarea-taberelor-nationale-si-tematice

Scris in (Fără categorie) de marian la data 22-05-2017

Ordin-si-metodologia-privind-organizarea-taberelor-nationale-si-tematice_1-4-files-merged_1-4-files-merged Ordin-si-metodologia-privind-organizarea-taberelor-cu-caracter-social-si-metodologia-privind-organizarea-taberelor-pt-persoanele-cu-handicap 2017 Ordin-si-metodologia-privind-organizarea-taberelor-de-odihna-Regulamentul-de-Tabara_1-9-files-merged-1

raportari 2017

Scris in (Fără categorie) de marian la data 14-04-2017

 RAPORT  DE EVALUARE

A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2016

 

INDICATORI

Cod RASPUNS
A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informatii
1. Institutia a elaborat si publicat informatiile de interes public, din oficiu, potrivit art.5 din lege, in anul 2016 . A1 DA NU
X
2. Lista a fost facuta publica prin:
        a. Afisare la sediul institutiei A2_1 DA
        b. Monitorul Oficial al Romaniei A2_2
        c. Mass- media A2_3
        d. Publicatiile proprii A2_4
        e. Pagina de internet proprie A2_5 DA
3. Institutia a organizat un punct de informare-documentare, potrivit art.5, paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 si art.8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001. A3 DA NU
X
4. Numarul vizitatorilor (estimativ) ai punctelor de informare – documentare in anul 2016. A4 3
B. Solicitari inregistrate de informatii de interes public
1. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2016, departajat pe domenii de interes:

(nu include solicitarile de informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)

a. Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc) B1_1
b. Modul de indeplinire a atributiilor institutiilor publice B1_2
c. Acte normative, reglementari B1_3
d. Activitatea liderilor institutiei B1_4
e. Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 B1_5
f. Altele B1_6
2. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2016, departajat dupa  modalitatea de solutionare a acestora.
 a. Numarul de solicitari inregistrate rezolvate favorabil B2_1
b. Solicitari inregistrate redirectionate catre solutionare altor institutii B2_2
c. Numarul de solicitari inregistrate respinse, din motivul: a) informatii exceptate B2_3
b) informatii inexistente B2_4
c) fara motiv B2_5
d) alte motivatii B2_6
d. Numarul de solicitari inregistrate respinse, departajat pe domenii de interes: a) utilizarea  banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc) B2_7
b) modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice B2_8
c) acte normative, reglementari B2_9
d) activitatea liderilor institutiei B2_10
e) informatii privind modul de aplicare a Legii nr.544 B2_11
f) altele B2_12
3. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2016, departajat dupa tipul solicitantului informatiilor. ( nu include solicitarilede informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)
a. Numarul de solicitari inregistrate adresate de persoane fizice B3_1
b. Numarul de solicitari inregistrate adresate de persoane juridice B3_2
4. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2016, departajat dupa modalitatea de adresare a solicitarii: ( nu include solicitarilede informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)
a. pe suport de hartie B4_1
b. pe suport electronic B4_2
c. verbal B4_3 9
C.Reclamatii administrative si plangeri in instanta
1. Numarul de reclamatii administrative la adresa institutiilor publice in anul 2016 in baza Legii 544/2001 a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1
b. respinse C1_2
c. in curs de solutionare C1_3
2. Numarul de plangeri in instanta la adresa institutiilor publice in anul 2016 in baza Legii 544/2001 a. rezolvate favorabil reclamantului C2_1
b. rezolvate in favoarea institutiei C2_2
c. pe rol C2_3
D. Costuri
1. Costurile totale de functionare ale compartimentului (sau persoanelor) insarcinate cu informarea si relatiile publice (consumabile) in anul 2016. D1
2. Suma incasata in anul 2016 de institutie pentru serviciile de opier a informatiilor de interes public furnizate solicitantilor D2

Intocmit, inspector superior,

Ionescu Traian


RAPORT

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor

in perioada 01.01.2016 – 31.12. 2016

Dreptul de petiţionare reglementat de Constituţia României reprezintă un drept fundamental de natură procedurală menit a garanta, sub aspect juridic, recunoaşterea, exercitarea, apărarea şi restabilirea drepturilor legal consacrate titularilor îndreptăţiţi la beneficiul lor, în raport cu autorităţile ori instituţiile publice.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cetăţenii au dreptul de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii.

Prin petiţie, în sensul Legii nr.233/2002 (art.2), se înţelege:

 • cererea, prin care se urmăreşte asigurarea realizării unui drept subiectiv sau interes legitim personal;
 • propunerea, prin care se urmăreşte determinarea unei măsuri menite a satisface interese sau drepturi generale;
 • reclamaţia, prin care se determină revenirea asupra unei măsuri întreprinse sau atitudini şi despre care se pretinde că lezează un drept subiectiv sau un interes personal;
 • sesizarea, care tinde la apărarea unui drept sau interes general lezat, urmărind să determine luarea măsurilor corespunzătoare vizând restabilirea legalităţii sau a situaţiei anterioare vătămării.

În baza art.14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor pe baza unui raport. În acest sens, Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit prezentul raport, care va fi supus analizei.

În perioada ianuarie – decembrie 2016 nu au fost înregistrate petiţii.

 

Inspector R.U.

Ionescu Traian


 RAPORT ANUAL

cu privire la aplicarea Legii NR. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Perioada de raportare: 1 ianuarie 2016- 31 decembrie 2016

Constituţia României:

Art. 31 Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

 Legea nr. 52/2003:

Art. 1(2) Legea are drept scop:

 1. a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
 2. b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
 3. c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

La baza acestei legi stau urmatoarele principii: informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activa a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea anumitor reguli.

 RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALĂ  2016

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/21.01.2003 privind transparenta decizionala în administratia publică, raportul privind transparenta decizională pentru anul 2016 este:

 • Numarul total al recomandarilor primite – 0
 • Numarul total al recomandarilor incluse în proiectele de acte normative si în continutul deciziilor luate – 0
 • Numarul participantilor la sedintele publice – 57
 • Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative – 19
 • Numărul total al propunerilor de modificari legislative – 0
 • Situatia cazurilor în care autoritatea publică a fost actionată în justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi – 0
 • Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetătenii si asociatiile legal constituite ale acestora – 0
 • Numărul sedintelor care nu au fost publicate si motivarea restrictionării accesului – 0

Inspector R.U.

Ionescu Traian


RAPORT ANUAL

cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003 privind

transparenţa decizională

 

Perioada de raportare: 1 ianuarie 2016- 31 decembrie 2016

Constituţia României:

Art. 31 Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze  măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

Legea nr. 52/2003:

Art. 1(2) Legea are drept scop:

 1. a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
 2. b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
 3. c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

La baza acestei legi stau urmatoarele principii: informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activa a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea anumitor reguli.

RAPORT DE EVALUAREA IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IALOMITA

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2016

A1

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
 1. pe site-ul propriu
A2_1
 1. prin afisare la sediul propriu
A2_2
        c.     prin mass-media A2_3
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

Din care, solicitate de:
       a.     persoane fizice

A3_1

       b.    asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

7. Numărul total al recomandarilor primite

A7

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

9. Numărul întâlnirilor organizate la cerere

A9

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2016 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

>8
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
               a. afişare la sediul propriu

B2_1

               b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

               c. mass-media

B2_3

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)

B3

>57
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

>3
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

>1
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
               a. informaţii exceptate

B7_1

               b. vot secret

B7_2

               c. alte motive (care ?)

B7_3

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2016

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

               a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0
               b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

0
               c. în curs de soluţionare

C1_3

0

 

Intocmit, insp. superior

Ionescu Traian

 

RAPORT FINAL CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2016

Scris in (Fără categorie) de marian la data 06-07-2016

Image (4)

Rezultatele etapei de analiza administrativa a documentelor si evaluare eliminatorie, fara punctaj, a eligibilitatii solicitantilor si proiectelor, dupa clarificari

Scris in (Fără categorie) de marian la data 01-07-2016

pag1 001 pag2 001

office 2010 key
windows 7 key sale
windows 10 key sale
windows 10 education
windows 10 pro key
office 2016 key
windows 10 key
office 2013 key
windows 7 key
Windows 7 Professional iso
windows 10 home-key
windows 10 update
windows 7 installation
office 2016 iso
windows 10 install
windows 7 service
 Windows 7 Ultimate Product Key 32bit and 64bit Genuine  |
 MS Office 2016 Key For Activation Latest Full Free ownload  |
 Adobe Photoshop CS6 Crack And Keygen Full Download  |
 Windows 7 Ultimate ISO download  |
 Windows 7 Product Key Online Store  |
 Windows 10 Preview Product Key  |
 How To Find Microsoft Windows Product Keys  |
 How to Find Your Windows 7 Product Key  |
 Windows 7 Product Key Generator For 32&64 Bits  |
 Adobe Photoshop CS6 Serial Key Download  |
 Free Windows 10 Product Key  |
 Download Windows 8.1 PRO ISO Image 32 Bit & 64 Bit Free  |
 Windows 10 Pro Product Key Generator Free download  |
 Windows 7 Ultimate SP1 Product Key Sale  |

TABĂRA NAȚIONALĂ DE DANS ”MIȘCARE, ARMONIE – SĂNĂTATE”

Scris in (Fără categorie) de marian la data 24-06-2016

 Buy cheap and genuine Windows 7 product key  |
 Windows 7 Product Key for Windows 32bit/64bit Updated 2016y  |
 Windows 7 Ultimate ISO download  |
 Windows 7 Product Key Generator 32 bit and 64 bit Full  |
 Legit Windows 7 Product Key Online Store, PayPal Support  |
 Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 Product Key,Windows 7 Key Sale  |
 Windows 7 Key  |
 Get Free Windows 7 Product Key  |
windows-10-education-key
windows-10-enterprise-key
office-2010-key
windows-7-key-sale
windows-10-home-key
windows-10-activation-key
windows-10-pro-key
office-2016-key
windows-10-key
office-2013-key
windows-10-iso
windows-7-key
windows-10-product-key

                                    

Tabăra Naţională de DANS ” Miscare, armonie- sanatate ”

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita organizează în perioada 14.08-20.08.2016 tabăra naţională “ Miscare, armonie- sanatate” în centrul de agrement Amara Pavilioane, având ca temă initierea in aerobic, tae-bo si dans sportiv.

 

Documente necesare pentru inscriere:

 1. A) –  formular tip de înscriere (Download formular înscriere)
 2. B) –  documentul  de identitate (CI, certificat nastere)- in copie;
 3. C) -dovezi privind participarea la alte acţiuni cu aceeaşi tematică :diplome, certificate, adeverinte contracte de voluntariat, declaratii- în copie
 4. D) –  scrisoare de intentie;
 5. E) – acordul scris al parintilor, pentru elevii minori. (Download formular acord părinte)

 

Condiţii de participare:

– sa fie elevi/tineri cuprinşi într-o formă de învăţământ

– vârsta : 10 – 18 ani;

– sa fie cetăţeni români cu domiciliul în România;

– sa fie apţi din punct de vedere medical;

– sa aiba acordul scris al parintilor, in vederea participarii la tabara.

Documentele de înscriere se depun la sediul DJST Ialomita– str. Aleea Stadionului, nr. 3, Slobozia sau se trimit scanate pe  adresa de email  : djst.ialomita@mts.ro  până pe data de 27.07.2016.

Responsabil: Insp.  Buf Paula- tel/fax: 0243/215161; 0722141474

Regulament:

 • candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei în limita locurilor disponibile. Vor  fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minim 50 de puncte conform grilei de punctare;
 • rezultatele selecţiei, ce va stabili participanţii la tabăra naţională, vor fi postate pe site-ul DJST Ialomita până pe data de 31.07.2016;
 • vor fi informaţi în legătură cu participarea numai candidaţii admişi;
 • în cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe, acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă;
 • masa şi cazarea participanţilor va fi asigurată de către DJST Ialomita, în cadrul centrului de agrement Amara Pavilioane, iar  transportul va fi asigurat de către participanţi;
 • sosirea participanţilor în prima zi de tabără -14.08.2016 se va face până la ora 18:30 iar plecarea va fi pe data de 20.08.2016 după masa de prânz;
 • fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere;
 • nu se iau în considerare formularele incomplete (nu sunt validate).

 

VEZI PROGRAMUL TABEREI

TABARA NAȚIONALĂ ”ATELIER DE MANUFACTURĂ TRADIȚIONALĂ”

Scris in (Fără categorie) de marian la data 24-06-2016

office 2010 key
windows 7 key sale
windows 10 key sale
windows 10 education
windows 10 pro key
office 2016 key
windows 10 key
office 2013 key
windows 7 key
Windows 7 Professional iso
windows 10 home-key
windows 10 update
windows 7 installation
office 2016 iso
windows 10 install
windows 7 service
 Windows 7 Ultimate Product Key 32bit and 64bit Genuine  |
 MS Office 2016 Key For Activation Latest Full Free ownload  |
 Adobe Photoshop CS6 Crack And Keygen Full Download  |
 Windows 7 Ultimate ISO download  |
 Windows 7 Product Key Online Store  |
 Windows 10 Preview Product Key  |
 How To Find Microsoft Windows Product Keys  |
 How to Find Your Windows 7 Product Key  |
 Windows 7 Product Key Generator For 32&64 Bits  |
 Adobe Photoshop CS6 Serial Key Download  |
 Free Windows 10 Product Key  |
 Download Windows 8.1 PRO ISO Image 32 Bit & 64 Bit Free  |
 Windows 10 Pro Product Key Generator Free download  |
 Windows 7 Ultimate SP1 Product Key Sale  |

Tabăra Naţională » Atelier de manufactura traditionala »

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita organizează în perioada 06.08- 12.08.2016 tabăra naţională “ Atelier de manufactura traditionala ” în centrul de agrement Amara Pavilioane, având ca temă initierea in manufactura traditionala: modelarea lutului, sculptura in lemn, obiecte din panuse de porumb, impletituri.

Documente necesare pentru inscriere:

 1. A) –  formular tip de înscriere (Download formular inscriere)
 2. B) –  documentul  de identitate (CI, certificat nastere)- in copie;
 3. C) -dovezi privind participarea la alte acţiuni cu aceeaşi tematică :diplome, certificate, adeverinte contracte de voluntariat, declaratii- în copie
 4. D) –  scrisoare de intentie;
 5. E) – acordul scris al parintilor, pentru elevii minori( Download formular acord părinte).

Condiţii de participare

Aplicanții trebuie:

– sa fie elevi/tineri cuprinşi într-o formă de învăţământ

– sa aibă vârsta : 10 – 18 ani;

– sa fie cetăţeni români cu domiciliul în România;

– sa fie apţi din punct de vedere medical;

– sa aiba acordul scris al parintilor, in vederea participarii la tabara.

Documentele de înscriere se depun la sediul DJST Ialomita– str. Aleea Stadionului, nr. 3, Slobozia sau se trimit scanate pe  adresa de email  : djst.ialomita@mts.ro  până pe data de 20.07.2016.

Responsabil: Insp.  Buf Paula- tel/fax: 0243/215161; 0722141474

Regulament:

 • Candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei în limita locurilor disponibile. Vor  fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minim 50 de puncte conform grilei de punctare;
 • Rezultatele selecţiei, ce va stabili participanţii la tabăra naţională, vor fi postate pe site-ul DJST Ialomita până pe data de 27.07.2016;
 • Vor fi informaţi în legătură cu participarea numai candidaţii admişi;
 • În cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe, acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă;
 • Masa şi cazarea participanţilor va fi asigurată de către DJST Ialomita, în cadrul centrului de agrement Amara Pavilioane, iar  transportul va fi asigurat de către participanţi;
 • Sosirea participanţilor în prima zi de tabără -06.08.2016 se va face până la ora 18:30 iar plecarea va fi pe data de 12.08.2016 după masa de prânz;
 • Fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere;
 • Nu se iau în considerare formularele incomplete (nu sunt validate).

 

VEZI PROGRAMUL TABEREI