Oferta vacanta de vara Amara Pavilioane

Scris in (Fără categorie) de marian la data 29-04-2015

2015 AMARA PAVILIOANE

Serii vacanta Centru de Agrement Pavilioane Amara 2015

Scris in (Fără categorie) de marian la data 29-04-2015

Serii vacanta CA PAVILIOANE AMARA

Reorganizare concurs local de proiecte de tineret 2015

Scris in (Fără categorie) de marian la data 29-04-2015

Reorganizare concurs local de proiect

Metodologie concursuri locale de proiecte pentru tineret 2015

Scris in (Fără categorie) de marian la data 28-04-2015

 

 

ANEXA A

 

CAPITOLUL I

 

Cadrul legal

 

Art.1. Cadrul legal al finanţării proiectelor de tineret/ studenţeşti în cadrul programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul tineretului, prevăzute în prezentele metodologii, este:

–  Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legea nr .186/2014,  publicată în Monitorul Oficial nr. 960  din 30 decembrie 2014;

– Legea privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 350/2005;

– Legea Tinerilor, Legea nr.350/2006;

– Hotărârea Guvernului României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, HG nr. 11/ 2013 cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului României privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor MTS în domeniul activităţii de tineret cu modificările ulterioare, HG nr. 259/ 2006 modificată de HG nr. 651/ 2009;

– Hotărârea Guvernului României privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, HG nr. 264/ 2003 republicată.

– Hotărârea Guvernului României nr. 24/ 14.01.2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 – 2020, H.G. nr. 24/ 14.01.2015

 

CAPITOLUL II

 

Programele Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul tineretului – 2015

 

Art.2.  Programele Ministerului Tineretului şi Sportului  în domeniul  tineretului pe anul 2015 aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legea nr 186/2014,  publicată în Monitorul Oficial nr. 960  din 30 decembrie 2014,  sunt:

 1. Program de centre de tineret, denumit în continuare P1;
 2. Program de susţinere a acţiunilor de tineret, denumit în continuare P2;
 3. Program de cercetare socială în domeniul tineretului, denumit în continuare P3;
 4. Program pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi, denumit în continuare P4.

 

CAPITOLUL III

 

P1 – Programul de centre de tineret

 

Art.3. Scop: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret.

Art.4. Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.

Art.5. Buget 2015: 700 mii lei

Art.6. Indicatori 2015:

– Indicatori de eficienţă:

Cheltuieli medii / centru de tineret: 20,588  mii lei/ centru

– Indicatori de rezultate:

Tineri beneficiari: 40.000 tineri

Centre de tineret: 34

Art.7. (1) Tipuri de proiecte: cursuri/stagii; seminarii; concursuri; cinemateci/ videoteci; bănci de date; biblioteci electronice; pagini WEB; sesiuni/campanii informative; schimburi de experienţă; servicii de consiliere; servicii de consultanţă; expoziţii; târguri;  activităţi sportive, activităţi culturale; mese rotunde; conferinţe; ateliere de lucru, marcarea unor evenimente;  editări; tipărituri; multiplicări; inscripţionări.

 (2) Finanţarea în cadrul Programului de centre de tineret se face conform unei metodologii specifice.

 CAPITOLUL IV

P2 – Programul de susţinere a acţiunilor de tineret

 

Art.8. Scop: Realizarea  măsurilor de susţinere în domeniul tineretului.

Art.9. Obiectiv: Dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni de tineret.

Art.10. Buget 2015: 6.500 mii lei

Art.11. Indicatori 2015

– Indicatori de eficienţă:

Cheltuieli medii/ proiect: 14,06 mii lei/ proiect

– Indicatori de rezultate:

– Număr de proiecte finanţate: 462

– Număr tineri beneficiari: 40 000

Art.12. (1) Proiecte eligibile: stagii / cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi  turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de presă; evenimente, întâlniri de lucru; ateliere de lucru; schimburi internaţionale de tineret; reprezentări internaţionale.

(2) Finanţarea în cadrul programului P2, în baza bugetului aprobat: Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează proiecte de tineret:

–  proprii şi/sau în parteneriat[1] ale Direcţiei Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi – DPPTS, Direcţiei Tabere şi Agrement – DTA, Serviciului Relaţii Internaţionale şi Relaţia cu Parlamentul –  SRIRP şi  ale DJST/ DSTMB;

–  ale Organizaţiilor Neguvernamentale de şi pentru Tineret, denumite în continuare ONGT selectate la concursul/ concursurile naţional/ naţionale, concurs/concursuri care se desfăşoară conform metodologiei prevăzute în Anexa C,  Anexa D.

– ale ONGT/ONGS, selectate la concursurile locale,  concursuri care se desfăşoară conform metodologiei prevăzute în Anexa E;

– tabere naţionale şi tematice, proiecte proprii şi /sau în parteneriat ale DJTS/DSTMB, precum şi tabere organizate de către MTS prin Direcţia Tabere şi Agrement, care se vor derula după o metodologie specifică.

 

 

CAPITOLUL V

 

 P 3 – Programul de cercetare socială în domeniul tineretului

 

Art.13. Scop: Cunoaşterea tendinţelor în evoluţia socială a tineretului, în vederea fundamentării politicilor în domeniu.

Art.14. Obiectiv: Evaluarea relaţiei dintre nevoile tinerilor şi politicile de tineret.

Art.15. Buget 2015: 200 mii lei

Art.16. Indicatori 2015

– Indicatori de eficienţă

Costuri  medii/ lucrare de cercetare: 50 mii lei

– Indicatori de rezultate:

Număr proiecte finanţate: 4

Art.17.  (1) Proiecte eligibile: lucrări de cercetare, proiecte de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a strategiilor, programelor şi acţiunilor de tineret; analiză documentară; analiză cantitativă (statistică); analiză calitativă; sondaj de opinie; focus-grup; interviu focalizat; studiu de caz.

(2) Finanţarea în cadrul programului P3, în baza bugetului aprobat: Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează lucrări de cercetare şi  proiecte din categoria celor enumerate la alin (1), ale DPPTS.

 

CAPITOLUL VI

 

P4 – Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi

 

Art.18. Scop: Dezvoltarea ofertei de servicii şi programe pentru studenţi.

Art.19. Obiectiv:Dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni pentru studenţi.

Art.20. Buget 2015: 1.500 mii lei

Art.21. Indicatori 2015:

– Indicatori de eficienţă

Cheltuieli medii/ proiect: 37,5 mii lei/ proiect

– Indicatori de rezultate

Număr de  proiecte finanţate: 40

Tineri beneficiari ai programelor de tineret: 5000

Art.22. (1) Proiecte eligibile: stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/videoteci; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi  turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de presă; evenimente

(2) Finanţarea în cadrul programului P4, în baza bugetului aprobat: Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează proiecte:

– proprii şi/sau în parteneriat[2] ale Direcţiei Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi;

– ale Organizaţiilor Neguvernamentale Studenţeşti, denumite în continuare ONGS, selectate la concursul/ concursurile naţionale, care se desfăşoară conform metodologiei prevăzute în Anexa C.

CAPITOLUL VII

 

Definiţii

 

Art.23. În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

(1) Organizaţiile neguvernamentale de tineret, ONGT, sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,  şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 1. a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
 2. b) cel puţin doua treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.

(2) Sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret federaţiile care funcţionează

în condiţiile O.G. nr. 26/2000, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 1. a) scopul prevăzut in statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
 2. b) cel puţin doua treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.

(3) Organizaţiile neguvernamentale pentru tineret, ONGT, sunt persoanele juridice de drept privat si fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, si care îndeplinesc numai condiţia prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a.

(4) Organizaţii Neguvernamentale Studenţeşti, ONGS, sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 1. a) Scopul prevăzut în statut se adresează în mod direct sau indirect studenţilor;
 2. b) Cel puţin unul dintre obiectivele menţionate în statut vizează direct şi explicit mediul studenţesc.

(5) Sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale studenţeşti federaţiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 1. a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul studenţesc, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate studenţilor;
 2. b) cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt studenţi.

(6) Programe în domeniul tineretului: set de acţiuni/proiecte de tineret, denumite în continuare acţiuni/proiecte de tineret, în realizarea obiectivelor în domeniul tineretului.

(7) Acţiuni/proiecte de tineret/ studenţi: activităţi de şi pentru tineret/studenţi în implementarea programelor în domeniul tineretului.

 1. a) activităţi de tineret/ studenţi: activităţi în beneficiul tinerilor/ studenţilor, comunităţii, societăţii în general, în care sunt implicaţi în principal tineri/ studenţi;
 2. b) activităţi pentru tineret/studenţi: activităţi în beneficiul tinerilor/studenţilor în care nu sunt implicaţi în principal tineri.

(8) Acţiune/Proiect de tineret propriu: Proiect care respectă prevederile alin. (7) şi este  realizat exclusiv de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de DJST/ DSTMB.

(9) Acţiune/Proiect de tineret propriu în parteneriat: Proiect care respectă prevederile alin. (7), este propriu Ministerului Tineretului şi Sportului sau DJST/ DSTMB dar este realizat în colaborare/ cooperare cu o altă/ alte persoană/persoane juridică/juridice.

(10) Acţiune/Proiect de tineret în parteneriat: Proiect care respectă prevederile alin. (7) şi este propus Ministerului Tineretului şi Sportului sau  DJST/DSTMB de către o persoană/ persoane juridică/ juridice. Proiectul  este realizat în baza unei convenţii/ protocol în care se stipulează responsabilităţile părţilor.

(11) Parteneriat: relaţie de cooperare/colaborare între persoane  juridice, statuată prin convenţie/ protocol/ contract în care se precizează responsabilităţile fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret.

 

ANEXA B

 

CAPITOLUL  I

 

Metodologia de finanţare şi derulare a  proiectelor de tineret/studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv a Municipiului Bucureşti

 

 

Art.1.- Sunt eligibile proiectele de tineret/studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat ale Direcţiilor/ Serviciilor din cadrul MTS şi ale DJST/DSTMB care:

 • Sunt cuprinse în calendarul de proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale:
  • Direcţiilor/Serviciilor din cadrul MTS, calendare aprobate de conducerea MTS, sau sunt

aprobate în vederea introducerii ca proiecte suplimentare în calendarele mai sus menţionate;

 • DJST/ DSTMB, calendare aprobate de conducerea direcţiilor, sau sunt aprobate în vederea

introducerii ca proiecte suplimentare în calendarele mai sus menţionate;

 • Se încadrează în obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune, prevăzute în Strategia Naţională în

domeniul politicii de tineret 2015 – 2020;

 • Prevăd cheltuieli eligibile, aşa cum sunt acestea stipulate în  HG nr. 259/2006  cu modificările

ulterioare;

 • Cheltuielile efectuate în cadrul acestora sunt realizate exclusiv de către MTS sau de

DJST/DSTMB;

 • În situaţia proiectelor de tineret în parteneriat, solicitarea de parteneriat este înregistrată la MTS

respectiv DJST/DSTMB cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de începerea desfăşurării proiectului.

Art.2.- În vederea finanţării proiectelor de tineret/ studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat sunt necesare:

(1) Pentru proiectele de tineret/ studenţeşti proprii[3] ale Ministerului Tineretului şi Sportului:

 1. a) calendarul de proiecte de tineret/ studenţeşti proprii al Direcţiei/Serviciului iniţiator/organizator din cadrul MTS;

b)[4] invitaţie din partea organizatorilor redactată într-o limbă de circulaţie internaţională sau traducere legalizată (cu menţiunea clară a condiţiilor financiare în care urmează a se derula proiectul);

 1. c) pentru acţiunile internaţionale: lista participanţilor, cu menţionarea vârstei şi a apartenenţei la ONGT/ONGS. În vederea cazării oaspeţilor, va fi specificat sexul fiecărui participant;
 2. d) referat;
 3. e) propunere de angajare, angajament bugetar
 4. f) documente în vederea efectuării achiziţiilor publice;
 5. g) contract sau notă de comandă, dacă este cazul;
 6. h) decont de cheltuieli;
 7. i) ordonanţare de plată.
 8. j) în mod excepţional direcţia sau serviciul din cadrul MTS poate derula proiecte de tineret/studenţeşti, care nu au fost incluse în Calendarul de proiecte de tineret/studenţeşti, proprii al Direcţiei/Serviciului iniţiator/organizator, cu condiţia ca suma necesară să fie disponibilă în bugetul programului. În această situaţie se va întocmi o nota prin care se aprobă modificarea/ completarea Calendarului de proiecte de tineret/studenţeşti, proprii al Direcţiei/Serviciului iniţiator/organizator, după caz.

(2) Pentru proiectele de tineret/studenţeşti proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului:

 1. a) documentele prevăzute la alin. (1);
 2. b) convenţia/protocolul prin care se stipulează responsabilităţile părţilor. Se încheie după angajarea cheltuielii (referat şi propunere de angajare)

(3) Pentru proiectele de tineret/studenţeşti în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului:

 1. a) solicitarea de parteneriat se aprobă de ordonatorul de credite, în limita bugetului disponibil, cu respectarea prevederilor Art 1, alin. (5) din Anexa B;
 2. b) documentele prevăzute la alin. (1);
 3. c) convenţia/ protocolul prin care se stipulează responsabilităţile părţilor. Se încheie după angajarea cheltuielii (referat şi propunere de angajare)

(4)  Pentru proiectele de tineret proprii ale DJST/DSTMB:

 1. a) calendarul de proiecte proprii şi / sau în parteneriat al DJST/DSTMB, aprobat de către conducerea direcţiei, se transmite la MTS – DPPTS; orice modificare survenită se comunică cu minimum 1 zi înainte de producerea acesteia;
 2. b) direcţia poate derula proiecte de tineret, care nu au fost incluse în Calendarul de proiecte de tineret proprii şi / sau în parteneriat al DJST/DSTMB, cu condiţia ca suma necesară să fie disponibilă în bugetul programului. În situaţia în care suma disponibilă rămâne nealocată urmare desfăşurării Concursului Local de Proiecte, aceasta poate fi transferată pentru proiectele proprii doar cu aprobarea MTS.
 3. c) referat
 4. d) propunere de angajare, angajament bugetar;
 5. e) documente în vederea efectuării achiziţiilor publice;
 6. f) contract / notă de comandă;
 7. g) decont de cheltuieli;
 8. h) ordonanţare de plată.

(5) Pentru proiectele de tineret proprii în parteneriat ale DJST / DSTMB:

 1. a) documentele prevăzute la alin. (4);
 2. b) convenţia / protocolul prin care se stipulează responsabilităţile părţilor. Se încheie după angajarea cheltuielii (referat şi propunere de angajare)

(6)  Pentru proiectele de tineret în parteneriat ale DJST / DSTMB:

 1. a) documentele prevăzute la alin (4);
 2. b) solicitarea de parteneriat, cu respectarea prevederilor Art 1, alin. (5) din Anexa B;
 3. c) convenţia / protocolul prin care se stipulează responsabilităţile părţilor. Se încheie după angajarea cheltuielii (referat şi propunere de angajare)

Art.3. (1) Criterii minimale obligatorii pentru o solicitare de parteneriat către MTS:

 1. a) să respecte termenul prevăzut la Art 1, alin. (5);
 2. b) să se încadreze în obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune prevăzute în Anexa C, Art.1, alin (1);
 3. c) contribuţia partenerului să fie de minim 10% din valoarea proiectului (în bani);
 4. d) tipul de activitate pentru care se propune parteneriatul să fie prevăzut printre obiectivele ONGT/ ONGS, respectiv  atribuţiile instituţiei;
 5. f) proiectul să fie de nivel regional/naţional;
 6. g) pentru ONGT/ONGS acestea să facă dovada implementării a cel putin 2 proiecte de nivel regional/naţional;
 7. h) ONGT/ONGS/instituţia care solicită parteneriatul să facă dovada capacităţii de implementare a proiectului (resurse umane, materiale, experienţă în domeniu);
 8. i) proiectul să se adreseze unui număr semnificativ de tineri;
 9. j) au respectat obligaţiile prevăzute în convenţii/ protocoale/ contracte de finanţare încheiate cu MTS în ultimii doi ani, dacă este cazul.

(2) Criterii minimale obligatorii pentru o solicitare de parteneriat către DJST/DSTMB:

 1. a) să respecte termenul prevăzut la Art 1, alin. (5);
 2. b) să se încadreze în obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune prevăzute în Anexa C, Art.1, alin (1);
 3. c) contribuţia partenerului să fie de minim10% din valoarea proiectului (în bani sau valorizată);
 4. d) tipul de activitate pentru care se propune parteneriatul să fie prevăzut printre obiectivele ONGT/ ONGS/ atribuţiile instituţiei;
 5. e) proiectul să fie de nivel judeţen/local;
 6. f) ONGT/ONGS/instituţia care solicită parteneriatul să facă dovada capacităţii de implementare a proiectului (resurse umane, materiale, experienţă în domeniu);
 7. g) au respectat obligaţiile prevăzute în convenţii/ protocoale/ contracte de finanţare încheiate cu DJST/ DSTMB în ultimii doi ani, dacă este cazul.

Art.4.- (1) La proiectele de tineret/studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat ale MTS sau la proiectele de tineret proprii şi/ sau în parteneriat ale DJST/DSTMB salariaţii MTS, DJST/ DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de tineret, desemnaţi să participe, beneficiază de prevederile HG nr. 259/2006 cu modificările ulterioare;

(2) Participarea salariaţilor MTS, DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de tineret/studenţeşti la proiectele prezentate la alin (1) se va efectua în baza dispoziţiei conducătorului instituţiei şi a ordinului de deplasare.

 

CAPITOLUL II

 

Decontarea proiectelor de tineret/studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi  proiectelor de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv a Municipiului Bucureşti

 

Art.6. – Decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor de tineret/studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi proiectelor de tineret şi/sau în parteneriat ale Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv a Municipiului Bucureşti se face în conformitate cu prevederile Anexei F.

 

Anexa C

 

 

METODOLOGIA PENTRU

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DE TINERET – 2015 RESPECTIV PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE STUDENŢEŞTI – 2015

 

CAPITOLUL I

 

Tema şi bugetul concursului

 

Art.1. (1) Tema: „Stimularea participării active a tinerilor la viaţa societăţii”. Campania se încadrează în  Programul de susţinere a acţiunilor de tineret – P2, pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015, respectiv în  Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi- P4, pentru  Concursul naţional de proiecte studenţeşti-2015 şi vizează următoarele obiective specifice şi direcţii de acţiune prevăzute în Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020:

1.1 CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NON-FORMALĂ

 1. a) Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri.
 2. b) Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare – dezvoltare, software etc.).
 3. c) Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor.

1.2 SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE

 1. a) Desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool şi tutun în rândul adolescenţilor şi tinerilor.
 2. b) Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV.
 3. c) Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului.
 4. d) Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin proiecte specifice.

1.3. PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT

 1. a) Susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor
 2. b) Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat.
 3. c) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii

1.4. MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT

 1. a) Stimularea activităţii economice a tinerilor.
 2. b) Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social.

(2) Proiectele de tineret/studenţeşti eligibile sunt: stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/videoteci; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; centre de resurse; evenimente, întâlniri de lucru.

Art.2. (1) Sumele aprobate pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015 respectiv pentru Concursul naţional  de proiecte studenţeşti – 2015 se alocă din bugetul P2 respectiv P4 şi sunt cele precizate în Anunţul de participare, publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului, avănd ca limită maximă pe proiect suma de 50.000 lei.

(2) Sumele nealocate ca urmare a desfăşurării Concursului naţional  de proiecte de tineret – 2015 se reportează la P2/P4, după caz, pentru:

 1. a) proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului, derulate prin Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi;
 2. b) alte concursuri naţionale de proiecte de tineret.

(3) Sumele nealocate ca urmare a desfăşurării Concursului naţional  de proiecte studenţeşti – 2015 se reportează la P4, după caz, pentru:

 1. a) proiecte studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului, derulate prin Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi;
 2. b) alte concursuri naţionale de proiecte studenţeşti.

 

CAPITOLUL II

 

Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru proiectele de tineret/studenţeşti şi ONGT/ONGS în vederea finanţării

 

Art.3. – Sunt eligibile proiectele de tineret/studenţeşti ale ONGT/ONGS care:

 1. a) se înscriu în tema şi obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune stabilite pentru concurs;
 2. b) se încadrează în tipurile de proiecte eligibile pentru concurs, prevăzute la Art. 1, alin (2);
 3. c) sunt depuse de structuri eligibile, conform Art.4 pentru proiectele de tineret, respectiv Art. 5 pentru proiectele studenţeşti;
 4. d) asigură (şi fac dovada) contribuţiei proprie şi atrasă (în bani şi/sau valorizată) de minim 10% din valoarea proiectului de tineret/studenţesc;
 5. e) realizează cel puţin punctajul minim de apreciere;
 6. f) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de

tineret, conform HG nr. 259/2006 cu modificările ulterioare[5];

 1. g) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, perioadă precizată în Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului;
 2. h) nu se adresează exclusiv membrilor organizaţiei solicitante de finanţare;
 3. i) sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul de tineret/ studenţesc depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la MTS.
 4. j) sunt depuse de ONGT/ONGS în al căror statut/ actul constitutiv sunt prevăzute tipurile de activităţi pentru care se solicită finanţare.

Art.4. Sunt eligibile ONGT care:

 1. a) respectă prevederile Art.23, alin. (1), alin. (2) sau alin (3) din Anexa A;
 2. b) au respectat în ultimii doi ani contractele de finanţare nerambursabilă acordate şi/sau parteneriatele semnate cu finanţatorul;
 3. c) au depus, următoarele documente[6], într-un singur exemplar, copii conform cu originalul (adică pe fiecare pagină va fi menţiunea „copie conform cu originalul, ştampila şi semnătura preşedintelui organizaţiei), sau în original acolo unde este cazul:

c.1) hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;

c.2) statutul şi actul constitutiv, în forma aflată in vigoare la data depunerii proiectului, care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă;

c.3) hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;

c.4)  dovada de sediu[7], care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar;

c.5) certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar;

c.6) certificatul de atestare fiscală sau copie legalizată după acesta (ATENŢIE! A NU SE CONFUNDA CU CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ) care să ateste că ONGT/ONGS şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;

c.7) declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui ONGT/ONGS redactată conform modelului prezentat în Anexa F9, în original;

c.8) declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul de tineret/ studenţesc, depus, nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la MTS, în original;

c.9) declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui că ONGT/ONGS nu conduc prin structură, membri, sediu sau prin  orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia, conform Anexei nr. 3.

Art.5. Sunt eligibile ONGS care:

 1. a) respectă prevederile Art. 23, alin. (4) sau (5) din Anexa A;
 2. b) respectă prevederile Art. 4 litera c)

 

CAPITOLUL III

 

Organizarea Concursului naţional de proiecte de tineret – 2015 respectiv a Concursului naţional de proiecte studenţeşti – 2015

 

Art.6. (1) Anunţarea publică a Concursursului naţional de proiecte de tineret- 2015 şi a Concursului naţional de proiecte studenţeşti – 2015, respectiv intenţia de atribuire a contractelor de finanţare, se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului prin:

 1. a) anunţ în Monitorul Oficial, Partea a –VI- a;
 2. b) anunţ într-un cotidian central;
 3. c) site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Anunţul poate fi făcut şi prin alte mijloace de informare.

(3) Data apariţiei anunţurilor şi afişarea pe site-ul MTS trebuie să fie cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(4) Anunţul de intenţie va cuprinde perioada de organizare şi locul desfăşurării concursurilor, suma alocată, termenele limită şi locul de depunere a proiectelor de tineret/studenţeşti, precum şi locul de unde se pot obţine informaţii cu privire la metodologia de finanţare.

(5)  Metodologia de finanţare se poate obţine de la sediul MTS sau descărca de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.

(6) ONGT/ONGS au dreptul să solicite în scris, inclusiv prin poşta electronică, clarificări privind documentaţia de finanţare, cu cel puţin 8 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(7) MTS are obligaţia de a răspunde în scris, inclusiv prin poşta electronică, solicitărilor de clarificări, cu cel puţin 4 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(8)  În situaţia în care la data limită de depunere, există un singur ONGT/ONGS înscris, MTS are obligaţia să repete concursul/ concursurile cu respectarea prevederilor alin. (1) – alin. (7).

(9) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (8) se va înscrie la concurs tot un singur ONGT/ONGS, concursul/concursurile se va/vor organiza.

Art.7. (1) Perioada de depunere a proiectelor de tineret/studenţeşti  este cea precizată în anunţ, de luni până joi între orele 8,30 – 17,00 şi vineri: între orele 8,30 – 14,30.

(2) Proiectul de tineret/studenţesc, redactat pe formularul de finanţare (în două exemplare), însoţit de documentele prezentate la Art. 8 (într-un exemplar), se depune în plic sigilat şi ştampilat la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2 (parter- Registratură), sau se transmite prin Poştă la adresa de mai sus, cu menţiunea:

 1. a) pentru proiectele care se depun la Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015 pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015”;
 2. b) pentru proiectele care se depun la Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015, pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015”;

(3) Un ONGT/ONGS poate depune maximum două proiecte de tineret/studenţeşti, care vor aborda obiective specifice şi direcţii de acţine diferite.

(4) Dacă într-un plic se transmit două proiecte, se va menţiona pe plic acest lucru.

(5) Se vor lua în considerare proiectele de tineret/studenţeşti înregistrate la MTS până la data limită de depunere, dată precizată în anunţul de participare. Proiectele care, din diferite motive, ajung după termenul de depunere stabilit, sunt descalificate.

Art.8. Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015/Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015, ONGT/ONGS trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. a) formularul de finanţare, redactat pe modelul prezentat în Anexa nr. 1, în două exemplare, în original, semnat şi ştampilat; nu se vor lua în considerare formularele de finanţare neştampilate şi nesemnate, proiectul fiind descalificat;
 2. b) CD/DVD cu proiectul de tineret/studenţesc, redactat în PDF, precum şi actele menţionate la punctele c) ¸ m);
 3. c) hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, un exemplar, copie conform cu originalul;
 4. d) statutul şi actul constitutiv, în forma aflată in vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă, un exemplar, copie conform cu originalul;
 5. e) hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv, un exemplar, copie conform cu originalul;
 6. f) dovada de sediu[8], care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar, copie conform cu originalul;
 7. g) certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar, copie conform cu originalul;
 8. h) certificatul de atestare fiscală sau copie legalizată după acesta (ATENŢIE! A NU SE CONFUNDA CU CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ) care să ateste că ONGT/ONGS şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
 9. i) declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui ONGT/ONGS redactată conform modelului prezentat în Anexa F 9, un exemplar, în original;
 10. j) declaraţie pe proprie răspundere, prin care proiectul de tineret/studenţesc depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la MTS, un exemplar, în original;
 11. k) împuternicirea responsabilului de proiect de tineret/studenţesc pentru derularea acestuia, în situaţia în care acesta nu este preşedintele ONGT/ONGS, un exemplar, în original;
 12. l) dovada contribuţiei proprii[9] şi a altor contribuţii, în situaţia în care acestea există (convenţia/protocolul/contractul în care se precizează responsabilităţile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret/ studenţesc)[10];
 13. m) declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui că ONGT/ONGS nu conduc prin structură, membri, sediu sau prin orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia;.

Art.9. (1) – Selecţia proiectelor de tineret/studenţeşti se realizează de către Comisiile de selecţie, constituite în acest scop la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului;

(2) Comisiile de selecţie pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015/Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015 şi atribuţiile acestora se vor stabili prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului;

(3) Selecţia se realizează în două etape:

 1. a) etapa eliminatorie, fără punctaj, a eligibilităţii ONGT/ONGS
 2. b) etapa de evaluare, pe bază de punctaj, care se realizează doar pentru acele proiecte ale ONGT/ONGS care au promovat etapa eliminatorie.

Art.10. – Etapa de selecţie, eliminatorie, fără punctaj, a ONGT/ONGS (verificarea eligibilităţii ONGT/ONGS):

(1) Condiţii de selecţie:

 1. a) ONGT respectă prevederile Art. 23, alin.(1), alin.(2) sau alin(3) din anexa A, respectiv ONGS, respectă prevederile Art.23, alin. (4) sau alin.(5) din Anexa A;
 2. b) ONGT/ONGS au depus documentele prevăzute la Art. 8;
 3. c) documentele depuse, respectă prevederile Art.7, alin.(5)

(2) ONGT/ONGS care nu îndeplinesc condiţiile de selecţie fără punctaj, prevăzute la alin. (1) sunt eliminate din concurs.

Art. 11. (1) Etapa de selecţie fără punctaj a proiectelor de tineret/studenţeşti se realizează de membrii comisiilor ale căror atribuţii sunt prevăzute în OMTS.

(2) După încheierea etapei de selecţie fără punctaj a ONGT/ONGS, membrii comisiilor cu atribuţii sunt prevăzute în OMTS au obligaţia de a întocmi un raport cu rezultatele evaluării.

(3) Rapoartele cu rezultatele evaluării, atât pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015 cât şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2015, se vor publica pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului la data prevăzută în anunţul de participare.

(4) În termen de 5 zile lucrătoare, de la data publicării rapoartelor cu rezultatul evaluării eligibilităţii aplicanţilor, ONGT/ONGS ale căror documente au fost declarate incomplete/eronate au posibilitatea de a modifica sau completa documentele. (ATENTIE! Etapa nu face referire la formularul de finanţare, vezi Art.8, lit. a).

(5) Modificările/completările solicitate se transmit în plic sigilat şi ştampilat, la sediul MTS din Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2 sau se transmit prin poştă, cu menţiunea:

 1. a) pentru proiectele de la Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015 pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015, modificare/completare la proiectul …. (se va preciza numele proiectului)”;
 2. b) pentru proiectele care se depun la Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015 pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015 modificare/completare la proiectul …. (se va preciza numele proiectului)”.

(6)  Dacă într-un plic se depun modificări/completări pentru mai multe proiecte, se va menţiona pe plic numele tuturor proiectelor pentru care  se depun.

(7) Se vor lua în considerare modificările/completările  înregistrate la MTS până la data limită de depunere a modificărilor/completărilor, dată precizată în anunţul de participare, de luni până joi între orele 8,30 – 17,00 şi vineri, între orele 8,30 – 14,30. Modificările/completările care, din diferite motive, ajung după termenul de depunere stabilit, nu se iau în considerare, fapt care va duce la descalificarea proiectului de tineret/studenţesc.

Art.12. Selecţia proiectelor de tineret/studenţeşti, pe bază de punctaj. Doar proiectele de tineret/studenţeşti ale ONGT/ONGS, care îndeplinesc condiţiile de selecţie fără punctaj vor fi evaluate din punct de vedere tehnic de Comisia de selecţie.

Art.13. Selecţia pe bază de punctaj:

(1) Etapa de selecţie pe bază de punctaj a proiectelor de tineret/studenţeşti se realizează de către membrii comisiilor ale căror atribuţii sunt prevăzute în OMTS.

(2) Membrii comisiei de selecţie acordă pe formularul de apreciere prevăzut în Anexa F 8, un punctaj care se calculează prin însumarea calificativelor cuantificate. Punctajul final al fiecărui proiect de tineret/studenţesc se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de către membrii comisiei de selecţie.

(3) Nu pot exista diferenţe mai mari de trei puncte între punctajele acordate de către membrii comisiei de selecţie pe fiecare subcriteriu; în această situaţie proiectul va fi reevaluat.

(4) Membrii comisiei de selecţie au dreptul de a opera modificări în bugetul proiectului de tineret/ studenţesc.

(5) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul de tineret/studenţesc trebuie să obţină minimum 50 puncte, nerealizarea acestui punctaj descalificând proiectul de tineret.

 1. a) Dacă la unul din subcriteriile de evaluare aferente criteriilor:

– C1 şi C7 proiectul de tineret/ studenţesc are punctajul final sub 3 puncte, acesta este descalificat.

– C2, C3, C4 şi C5 proiectul de tineret/ studenţesc are punctajul final sub 2 puncte, acesta este descalificat.

 1. b) Dacă la unul din criteriile de evaluare:

– C6 proiectul de tineret/studenţesc are punctajul final sub 2 punct, acesta este descalificat.

– C8 proiectul de tineret/studenţesc are punctajul final sub 1 punct, acesta este descalificat.

(6) Proiectele de tineret/studenţeşti selectate primesc finanţare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015.

(7) În situaţia în care două sau mai multe proiecte sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, va fi finanţat acel proiect care are punctajul final cel mai mare la criteriul „bugetul este estimat realist si este în concordanţă cu activităţile planificate”.

(8) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (7) se menţin la punctaj egal două sau mai multe proiecte, va fi finanţat acel proiect care are contribuţia proprie şi/sau atrasă cea mai mare.

Art.14. – Rezultatele concursului se afişează la data prevăzută în anunţul de participare, pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.

Art.15. – Contestaţii

(1) Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării.

(2) Contestaţiile se depun fie la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, la Registratură fie se transmit pe e-mail la adresele: dppt@mts.ro (pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2015) şi dpas1@mts.ro (Concursul naţional de proiecte studenţeşti- 2014). Contestaţiile depuse după termenul limită şi transmise prin alte modalităţi, în afara celor menţionate, nu vor fi luate în considerare.

(3) Contestaţiile sunt analizate de comisiile de contestaţii, constituite în acest scop la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului prin OMTS.

(4) Răspunsul la contestaţii se afişează la data prevăzută în anunţul de participare, pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

CAPITOLUL IV

 

Finanţarea proiectelor de tineret/studenţeşti selecţionate la Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015 respectiv la Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015

 

Art.16. (1) Proiectele de tineret/studenţeşti selectate la Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015, respectiv la Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015 vor face obiectul unui contract de finanţare nerambursabilă conform model Anexa nr.2, încheiat între ONGT/ONGS şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Termenul limită de semnare a contractelor de finanţare nerambursabilă nu poate fi mai mare de 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale dar nici mai mic de 3 zile lucrătoare faţă de începerea proiectului de tineret/studenţesc.

(2) Orice modificare la proiectul de tineret/studenţesc trebuie adusă la cunoştinţa MTS, în scris, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de producerea acesteia. Modificările sunt aprobate de ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor legale şi consemnate într-un act adiţional la contractul de finanţare.

(3) ONGT/ONGS pot solicita modificări privind activităţile defăşurate, în timpul derulării proiectului, fără a modifica bugetul aprobat, cu respectarea alin. (2).

 

 

CAPITOLUL V

 

Derularea proiectelor de tineret/ studenţeşti selecţionate la Concursul naţional de proiecte de tineret- 2015 respectiv la Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015

 

Art.17. (1) Proiectele de tineret/ studenţeşti selectate se vor desfăşura în perioada precizată în Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului. Perioada de desfăşurare a unui proiect cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea.

(2) Se recomandă ca minimum 80% din participanţii la proiectele de tineret/studenţeşti, să fie tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, inclusiv.

Art.18. MTS are dreptul de a verifica modul de derulare a proiectelor de tineret/ studenţeşti.

 

 

CAPITOLUL VI

 

Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret/ studenţeşti aprobate la Concursurile nationale – 2015

 

Art.19. Decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor de tineret/studenţeşti aprobate la Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015 respectiv la Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2015 se face în conformitate cu prevederile Anexei F.

 

 

ANEXA D

METODOLOGIA PENTRU

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DE TINERET- 2015 RESPECTIV PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE STUDENŢEŞTI -2015

 

CAPITOLUL I

 

Tema şi bugetul concursului

 

Art.1. (1) Tema: „Cluj – Napoca 2015, capitală europeană a tineretului”, se încadrează în  Programul de susţinere a acţiunilor de tineret – P2, pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015, respectiv în  Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi – P4, pentru  Concursul naţional de proiecte studenţeşti-2015 şi vizează următoarele priorităţi:

1.1 CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NON-FORMALĂ

 1. a) Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri.
 2. b) Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.).
 3. c) Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor.

1.2 SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE

 1. a) Desfășurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și tinerilor.
 2. b) Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV.
 3. c) Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului.
 4. d) Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin proiecte specifice.

1.3. PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT

 1. a) Susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor
 2. b) Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat.
 3. c) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii

1.4. MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT

 1. a) Stimularea activităţii economice a tinerilor.
 2. b) Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social.

Art.2. Proiecte eligibile: concursuri; festivaluri; campanii; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi  turistice; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; conferinţe de presă; evenimente, întâlniri de lucru; ateliere de lucru; schimburi internaţionale de tineret; reprezentări internaţionale.

Art.3. (1)Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/studenţeşti – „Cluj – Napoca 2015, capitală europeană a tineretului”, modul de organizare precum şi condiţiile  şi criteriile de eligibilitate pentru proiectele de tineret/ studenţeşti şi ONGT/ ONGS, în vederea finanţării sunt cele prevăzute în Anexa C;

(2) Locul de desfăşurare pentru proiectele de tineret/studenţeşti depuse la Concursul naţional de proiecte de tineret/studenţeşti – „Cluj – Napoca 2015, capitală europeană a tineretului”, este exclusiv în municipiul Cluj -Napoca.

Art4. (1) Sumele aprobate pentru Concursul naţional  de proiecte de tineret – 2015, respectiv pentru Concursul naţional  de proiecte studenţeşti- 2015, cu tema „Cluj – Napoca 2015, capitală europeană a tineretului” se alocă din bugetul P2 respectiv P4 şi sunt cele precizate în Anunţul de participare, publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului, având ca limită maximă pe proiect suma de 50 000 lei.

(2) Sumele nealocate, în urma  desfăşurării Concursurilor naţionale  de proiecte de tineret/studenţeşti  Cluj-Napoca 2015 , capitală europeană a tineretului se reportează la P2/P4;

Art.5. (1) Perioada de depunere a proiectelor de tineret/ studenţeşti  este cea precizată în anunţ, de luni până joi între orele 8,30 – 17,00 şi vineri: între orele 8,30 – 14,30.

(2) Proiectul de tineret/studenţesc, redactat pe formularul de finanţare (în două exemplare), însoţit de documentele prezentate la Art.8, Anexa C se depune în plic sigilat şi ştampilat la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2 (parter – Registratură), sau se transmite prin Poştă, la adresa de mai sus, cu menţiunea:

 1. a) pentru proiectele care se depun la Concursul naţional de proiecte de tineret-2015 pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret-2015” – „Cluj – Napoca 2015, capitală europeană a tineretului”
 2. b) pentru proiectele care se depun la Concursul naţional de proiecte studenţeşti- 2015, pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015”- „Cluj – Napoca 2015, capitală europeană a tineretului”.

 

Anexa E

 

METODOLOGIA DE FINANŢARE A PROIECTELOR  DE TINERET LA CONCURSURILE  LOCALE – 2015

 

CAPITOLUL  I

Dispoziţii generale

 

Art.1. (1) Pentru Concursurile locale de proiecte de tineret sunt vizate următoarele obiective specifice şi direcţii de acţiune, din Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020:

1.1 CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NON-FORMALĂ

 1. a) Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri.
 2. b) Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.).
 3. c) Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor.

1.2 SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE

 1. a) Desfășurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și tinerilor.
 2. b) Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV.
 3. c) Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului.
 4. d) Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin proiecte specifice.

1.3. PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT

 1. a) Susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor
 2. b) Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat.
 3. c) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii

1.4. MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT

 1. a) Stimularea activităţii economice a tinerilor.
 2. b) Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social.

(2) Datele de organizare a concursurilor locale, perioada de derulare a proiectelor de tineret precum şi bugetul alocat fiecărei DJST respectiv DSTMB se stabilesc de către conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

 

CAPITOLUL II

 

Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru proiecte de tineret şi ONGT/ONGS în vederea finanţării la concursuri

 

Art.2. – Sunt eligibile proiectele de tineret ale ONGT/ONGS care:

 1. a) se înscriu în obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune pentru concursurile locale de proiecte de tineret prevăzute la Art.1, alin (1);
 2. b) se încadrează în tipurile de proiecte eligibile, prevăzute în Anexa A, Art 12, alin (1);
 3. c) sunt depuse de ONGT/ONGS eligibile, conform Art. 3 din Anexa E;
 4. d) asigură contribuţia (în bani şi/sau valorizată) proprie şi din resurse atrase de minim10% din valoarea proiectului de tineret/ studenţesc;
 5. e) realizează, cel puţin, punctajul minim de apreciere;
 6. f) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de tineret, conform HG nr. 259/ 2006 cu modificările ulterioare[11];
 7. g) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, perioadă precizată în Anunţul de participare publicat;
 8. h) nu se adresează exclusiv membrilor organizaţiei solicitante de finanţare;
 9. i) care au respectat în ultimii doi ani contractele de finanţare nerambursabilă acordate şi/sau parteneriatele semnate cu DJST/DSTMB;
 10. j) sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul de tineret nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la DJST/DSTMB;
 11. k) sunt depuse de ONGT/ONGS în al căror statut/ actul constitutiv sunt prevăzute tipurile de activităţi pentru care se solicită finanţare.
 12. l) se adresează tinerilor din judeţul/ municipiul Bucureşti al căror direcţii organizează concursul.

Art.3. –  Sunt eligibile ONGT/ONGS, care:

 1. a) respectă prevederile Art. 23, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin (4) sau (5) din Anexa A;
 2. b) au depus următoarele documente, într-un singur exemplar, copii conform cu originalul ( pe fiecare pagină va fi menţiunea „copie conform cu originalul, ştampila şi semnătura preşedintelui organizaţiei), sau în original, acolo unde este cazul:

b.1) hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;

b.2) statutul şi actul constitutiv, în forma aflată in vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă;

b.3) hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;

b.4)  dovada de sediu[12], care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar;

b.5) certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar;

b.6) certificatul de atestare fiscală sau copie legalizată după acesta (ATENŢIE! A NU SE CONFUNDA CU CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ), care să ateste că ONGT/ONGS şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;

b.7) declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui ONGT/ONGS redactată conform modelului prezentat în Anexa F 9, în original;

b.8) declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul de tineret/ studenţesc, depus, nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la DJST/ DSTMB, în original;

b.9) declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui că ONGT/ONGS nu conduc, prin structură, membri, sediu sau prin  orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia

 

CAPITOLUL III

 

Organizarea concursurilor locale de proiecte de tineret

 

Art.4. – (1) Anunţarea publică a concursurilor, intenţia de atribuire a contractelor de finanţare, prin:

 1. a) anunţ în Monitorul Oficial, Partea a – VI- a, anunţ care se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului;
 2. b) anunţ în cel puţin două cotidiene locale, anunţuri care se fac de către DJST/DSTMB;
 3. c) pe site-ul MTS şi pe site-urile DJST/DSTMB, în situaţia în care există.

(2) Anunţul poate fi făcut şi prin alte mijloace de informare.

(3) Data apariţiei anunţurilor şi afişarea pe site-ul MTS, DJST/DSTMB, trebuie să fie cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(4) Anunţul va cuprinde data şi locul desfăşurării concursurilor, termenul limită şi locul de depunere a proiectelor de tineret, precum şi locul de unde se pot obţine informaţii cu privire la metodologia de finanţare.

(5) Metodologia de finanţare precum şi toate informaţiile referitoare la concursuri se pot obţine de la sediul DJST/DSTMB şi descărca de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.

(6) ONGT/ ONGS are dreptul să solicite în scris, inclusiv prin poşta electronică, clarificări privind documentaţia de finanţare cu cel puţin 8 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(7) DJST/DSTMB au obligaţia de a răspunde în scris, inclusiv prin poşta electronică, solicitărilor de clarificări cu cel puţin 4 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(8) În situaţia în care la data limită de depunere, înainte de prima etapă, există o singură ONGT/ONGS înscrisă, DJST/DSTMB are obligaţia să repete concursul cu respectarea prevederilor alin. (1) – alin. (7).

(9) Dacă şi în situaţia reorganizării concursului se va înscrie la concurs tot o singură organizaţie, concursul se va desfăşura.

Art.5. (1) – Perioada de depunere a proiectelor de tineret  este cea precizată în anunţul de participare, de luni până joi între orele 8,30 – 16,00, vineri între orele 8,30 – 14,00. Documentele se depun la sediul DJST/DSTMB, sau se transmit prin poştă.

(2) Un ONGT/ONGS poate depune maximum două proiecte de tineret/studenţeşti, care vor aborda obiective specifice şi direcţii de acţine diferite.

(3) Dacă într-un plic se depun două proiecte, se va menţiona pe plic acest lucru.

(4) Se vor lua în considerare proiectele de tineret înregistrate la DJST/DSTMB până la data limită de depunere, dată precizată în Anunţul de participare. Proiectele care, din diferite motive, ajung după termenul de depunere stabilit, sunt descalificate.

Art.6. Pentru Concursul local de proiecte de tineret – 2015, ONGT/ONGS trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. a) formularul de finanţare, redactat pe modelul prezentat în Anexa nr. 1, în două exemplare, în original, semnat şi ştampilat; nu se vor lua în considerare formularele de finanţare neştampilate şi nesemnate, proiectul fiind descalificat;
 2. b) CD/DVD cu proiectul de tineret/studenţesc, redactat în pdf precum şi originalele scanate ale actelelor menţionate la punctele c) ¸ m)
 3. c) hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, un exemplar, copie conform cu originalul;
 4. d) statutul şi actul constitutiv, în forma aflată in vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă, un exemplar, copie conform cu originalul;
 5. e) hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv, un exemplar, copie conform cu originalul;
 6. f) dovada de sediu[13], care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar, copie conform cu originalul;
 7. g) certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar, copie conform cu originalul;
 8. h) certificatul de atestare fiscală sau copie legalizată după acesta (ATENŢIE! A NU SE CONFUNDA CU CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ) care să ateste că ONGT/ONGS şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
 9. i) declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui ONGT/ONGS redactată conform modelului prezentat în Anexa F9, un exemplar, în original
 10. j) declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul de tineret/studenţesc, depus, nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la DJST/DSTMB, un exemplar, în original
 11. k) împuternicirea responsabilului de proiect de tineret/studenţesc pentru derularea acestuia, în situaţia în care acesta nu este preşedintele ONGT/ONGS, un exemplar, în original
 12. l) dovada contribuţiei proprii[14] şi a altor contribuţii, în situaţia în care acestea există (convenţia/protocolul/contractul în care se precizează responsabilităţile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret/studenţesc)[15];
 13. m) declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui că ONGT/ONGS nu conduc prin structură, membri, sediu sau prin orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia

Art.7. (1) – Selecţia proiectelor de tineret  se realizează de către Comisia de selecţie, constituită în acest scop la nivelul DJST/DSTMB.

(2) Componenţa comisiei  de selecţie este următoarea:

 1. a) Preşedinte: Directorul executiv al DJST/DSTMB, sau directorul executiv adjunct al DJST/DSTMB, funcţie de atribuţiile prevăzute în fişa postului;
 2. b) Membri:

b.1) Salariatul/salariaţii DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de tineret[16];

b.2) O persoană salariată a DJST/ DSTMB cu atribuţii în domeniul financiar contabil.

Art.8. – Selecţia proiectelor de tineret se realizează în două etape:

 1. a) etapa eliminatorie, fără punctaj, a eligibilităţii ONGT/ONGS
 2. b) etapa de evaluare, pe bază de punctaj, care se realizează doar pentru acele proiecte care au promovat etapa eliminatorie.

Art.9. – Etapa de selecţie, eliminatorie, fără punctaj, a ONGT/ONGS (verificarea eligibilităţii ONGT/ONGS):

(1) Condiţii de selecţie:

 1. a) ONGT respectă prevederile Art.23, alin.(1), alin.(2) sau alin.(3) din anexa A, respectiv ONGS, respectă prevederile Art. 23, alin.(4), alin.(5) din Anexa A;
 2. b) ONGT/ONGS au depus documentele prevăzute la Art.6;
 3. c) documentele depuse, respectă prevederile Art.5, alin.(4)

(2) ONGT/ONGS care nu îndeplinesc condiţiile de selecţie fără punctaj, prevăzute la alin. (1) sunt eliminate din concurs.

(3) După încheierea etapei de selecţie fără punctaj, eliminatorie, a eligibilităţii ONGT/ONGS, membrii comisiei de selecţie au obligaţia de a întocmi un raport cu rezultatele evaluării.

(4) Rapoartele cu rezultatele evaluării etapei de selecţie fără punctaj, se vor publica la sediul DJST/DSTMB şi pe site-ul acestora, la data prevăzută în anunţul de participare. În situaţia în care la nivelul unui DJST nu există site, rezultatele se vor transmite pe e-mail aplicanţilor.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare, de la data publicării raportului cu rezultatul evaluării ONGT/ONGS ale căror documente au fost declarate incomplete/eronate au posibilitatea de a depune modificările solicitate sau a corecta erorile identificate de comisie. (ATENTIE! Etapa nu face referire la formularul de finanţare, vezi Art. 6, lit.a).

Art.10. (1) – Modificările/completările solicitate se transmit în plic sigilat şi ştampilat, la sediul DJST/DSTMB. Pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Pentru Concursul local de proiecte de tineret-2015 modificare/completare la proiectul …. (se va preciza numele proiectului)”. Dacă într-un plic se depun modificări/completări pentru două proiecte, se va menţiona pe plic numele proiectelor pentru care  se depun;

(2) Se vor lua în considerare modificările/completările  înregistrate la DJST/DSTMB până la data limită de depunere, dată precizată în Anunţul de participare. Modificările/completările, care din diferite motive, ajung după termenul de depunere stabilit, nu se iau în considerare, fapt care va duce la descalificarea proiectului de tineret.

Art.11. Selecţia proiectelor de tineret/studenţeşti, pe bază de punctaj. Doar proiectele de tineret/ studenţeşti ale ONGT/ONGS, care îndeplinesc condiţiile de selecţie fără punctaj vor fi evaluate din punct de vedere tehnic de Comisia de selecţie.

(1) Membrii comisiei de selecţie, acordă, pe formularul de apreciere prevăzut în Anexa F 8, un punctaj care se calculează prin însumarea calificativelor cuantificate. Punctajul final al fiecărui proiect de tineret se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de selecţie.

(2) Membrii comisiei de selecţie au dreptul de a opera modificări în bugetul proiectului de tineret.

(3) Nu pot exista diferenţe mai mari de trei puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de selecţie pe fiecare subcriteriu; în această situţie proiectul va fi reevaluat.

(3) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul de tineret trebuie să obţină minimum 50 puncte, nerealizarea acestui punctaj descalificând proiectul de tineret.

 1. a) Dacă la unul din subcriteriile de evaluare aferente criteriilor:

– C1 şi C7 proiectul de tineret/ studenţesc are punctajul final sub 3 puncte, acesta este descalificat.

– C2, C3, C4 şi C5 proiectul de tineret/ studenţesc are punctajul final sub 2 puncte, acesta este descalificat.

 1. b) Dacă la unul din criteriile de evaluare:

– C6 proiectul de tineret/studenţesc are punctajul final sub 2 puncte, acesta este descalificat.

– C8 proiectul de tineret/studenţesc are punctajul final sub 1 punct, acesta este descalificat.

(4) Proiectele de tineret selectate primesc finanţare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate pentru concurs.

(5) În situaţia în care două sau mai multe proiecte sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, va fi finanţat acel proiect care are punctajul final cel mai mare la criteriul „bugetul este estimat realist şi este în concordanţă cu activităţile planificate”.

(6) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (5) se menţin la punctaj egal două şi sau mai multe proiecte, va fi finanţat proiectul de tineret care are contribuţia proprie atrasă cea mai mare.

Art.12. – (1) Afişarea rezultatelor se face la data prevăzută în anunţul de participare, la sediul DJST/DTSMB.

(2) Raportul cu rezultatele concursului, împreună cu un exemplar din documentele depuse (art.6, lit a), c) – n)) vor fi inscripţionate pe un CD/DVD şi va fi transmis la Ministerul Tineretului şi Sportului, Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi, prin serviciul de postă/curierat rapid, în maximum 2 zile lucrătoare de la data afişării.

Art.13. – Contestaţii:

(1) Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.

(2) Contestaţiile se depun la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi, Bucureşti, Sectorul 2, Strada Vasile Conta nr. 16  sau se transmit prin e-mail la adresa dppt@mts.ro. Contestaţiile depuse după termenul limită şi transmise prin alte modalităţi, în afara celor menţionate, nu vor fi luate în considerare.

(3) Răspunsul la contestaţii se transmite prin e-mail, atât contestatarilor cât şi DJST/DSTMB, în termen de 4 zile lucrătoare de la data depunerii.

(4) Analiza contestaţiilor se efectuează de către Comisia de contestaţii, constituită în acest scop la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului

Art.14. – (1) În termen de o zi lucrătoare de la comunicarea răspunsului la contestaţii, DJST/DSTMB va întocmi, va afişa la sediu şi va comunica la Ministerul Tineretului şi Sportului, Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi, raportul final de concurs.

(2) DJST/DSTMB are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor aplicanţilor, rezultatele concursului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.

(3) În adresa prin care DJST/DSTMB comunica aplicanţilor rezultatele finale se va solicita ONGT/ONGS care au obţinut finanţarea nerambursabilă, acordul cu privire la termenii şi condiţiile finanţării şi se va preciza termenul limită până la care reprezentanţii ONGT/ONGS au obligaţia să se prezinte în vederea semnării contractului.

(4) În situaţia în care un ONGT/ONGS nu-şi va exprima acordul cu privire la termenii şi condiţiile finanţării sau nu se va prezenta la termenul stabilit în vederea semnării contractului de finanţare, suma alocată proiectului/ proiectelor de tineret se va reporta pentru proiectele de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale DJST/ DSTMB după aprobare, de către conducerea MTS.

(5) Proiectele de tineret selectate în urma concursului vor face obiectul contractelor de finanţare nerambursabilă, care se vor încheia între DJST/DSTMB şi ONGT/ONGS, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2, în baza unui referat întocmit de către responsabilul de proiect de tineret din cadrul DJST/DSTMB. Termenul de semnare a contractelor de finanţare nerambursabilă nu poate fi mai mare de 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale, dar nici mai mic de 3 zile lucrătoare faţă de începerea proiectului de tineret.

(6) Orice modificare la proiectul de tineret trebuie adusă la cunoştinţa finanţatorului, în scris, cu minim 10 zile înainte de producerea acesteia iar în cazul aprobării, aceasta se consemnează într-un act adiţional la contractul de finanţare.

 

 

CAPITOLUL IV

Finanţarea şi derularea proiectelor de tineret

 

Art.15. – Fondurile bugetare la nivelul DJST/DSTMB:

(1)  Repartiţia fondurilor bugetare la nivelul DJST/DSTMB pentru Programul de susţinere a acţiunilor de tineret este pentru:

 1. a) proiecte proprii şi/sau în parteneriat ale DJST/DSTMB;
 2. b) Concursurile locale de proiecte de tineret.

(2) Bugetul alocat fiecărui judeţ, respectiv Municipiului Bucureşti pentru Programul de susţinere a acţiunilor de tineret, se stabileşte de către o comisie numită prin OMTS, se aprobă de către conducerea MTS şi se repartizează astfel: maximum 40% pentru proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale DJST/DSTMB şi, diferenţa, pentru proiectele de tineret ale ONGT, aprobate la concursurile locale de proiecte de tineret.

(3) În situaţia în care suma repartizată pentru proiectele ONGT (minimum 60% din valoarea sumei alocate fiecărui judeţ) nu se alocă la concursul local de proiecte de tineret, la solicitarea fundamentată a DJST/ DSTMB, suma se poate redistribui pentru proiectele proprii şi/ sau în parteneriat, în baza propunerii Direcţiei Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi, cu aprobarea conducerii MTS.

(4) Excepţie de la prevederile alin. (2) o fac proiectele  proprii şi/sau în parteneriat ale DJST/DSTMB solicitate suplimentar, în decursul unui an, în baza unei note fundamentate a DJST/DSTMB şi aprobate de conducerea MTS, în limita bugetului existent.

(5) Sumele aferente atât proiectelor ONGT, câştigătoare la Concursul local cât şi pentru proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale DJST/DSTMB vor fi virate lunar de către MTS în contul DJST/ DSTMB.

(6) Sumele vor fi virate în baza solicitării transmise de către DJST/DSTMB la MTS, Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi până la data de 15 ale lunii anterioare în care trebuie efectuate plăţile. Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi va centraliza în termen de 5 zile solicitările şi le va transmite Direcţiei Economice.

Art.16. – În vederea finanţării unui proiect de tineret, DJST/DSTMB întocmeşte dosarul proiectului care va cuprinde:

(1) Formular de finanţare conform Anexei nr.1;

(2) Formularul de finanţare se însoţeşte obligatoriu de toate documentele depuse de ONGT/ONGS la concurs;

(3) Referat;

(4) Propunere de angajare;

(5) Contract de finanţare;

(6) Documentele prevăzute la alin. (3), alin.(4) şi alin. (5) se întocmesc de către salariaţii DJST/ DSTMB.

Art.17.– (1) Ministerul Tineretului şi Sportului precum şi DJST/DSTMB  au dreptul de a verifica modul de derulare a proiectului de tineret.

(2) Se recomandă ca minimum 80% din participanţii la proiectele de tineret să fie tineri cu vârsta 14 – 35 ani.

 

 

CAPITOLUL  V

 

Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret aprobate la concursurile locale

 

Art.18.- Decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor de tineret aprobate la concursurile locale de proiecte de tineret se face în conformitate cu prevederile Anexei F.

 

Anexa F

 

 

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTE DE TINERET/STUDENŢEŞTI

 

 

Art.1. Pentru realizarea proiectului de tineret/studenţesc se pot face decontări parţiale, în baza documentelor justificative legal întocmite, până la 70% din valoarea contractului/contractului de finanţare, în timpul desfăşurării activităţilor proiectului şi în condiţiile în care acesta are o durată de cel puţin 45 zile.

ONGT/ONGS interesat trebuie să solicite decontarea parţială odată cu transmiterea către MTS a acordului de finanţare a proiectului. Decontarea parţială va fi stipulată în contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între părţi.

Art.2. Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor de tineret/studenţeşti ONGT/ONGS/ instituţia trebuie să prezinte următoarele documente:

(1) Pentru proiectele MTS/DJST/DSTMB un centralizator al decontului de cheltuieli întocmit conform Anexei F 2 , iar pentru ONGT/ONGS, adresa de înaintare a decontului de cheltuieli care se completează conform Anexei F 1;

(2) Factura ONGT/ONGS, în original, în care  se va preciza „cheltuieli pentru proiectul ……. conform contractului de finanţare nr. ………încheiat între MTS/DJST/DSTMB şi ONGT/ONGS „;

(3) Documentele justificative, în copie şi original (facturi, facturi fiscale şi/sau bonuri fiscale), care au stat la baza emiterii facturii către  MTS/DJST/DSTMB. Documentele justificative în original se restituie ONGT/ONGS. Copiile care rămân la decont trebuie să fie ştampilate şi certificate de către preşedintele ONGT/ONGS  cu menţiunea  „Copie conform cu originalul”;

(4)  Pentru MTS/DJST/DSTMB documente privind achiziţii publice;

(5) Pentru ONGT/ONGS declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei F 9;

(6) Lista de participanţi, în original, este obligatorie pentru stagii/cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; conferinţe de presă; întâlniri de lucru, ateliere de lucru, schimburi internaţionale de tineret, reprezentări internaţionale precum şi pentru alte proiecte care includ cheltuieli cu privire la masă şi/sau cazare şi/sau transport şi se întocmeşte conform Anexei F 3;

(7) În cazul proiectelor de tineret proprii, a celor cuprinse în Programele de cooperare bilaterală şi regională, negociate şi semnate de MTS, atunci când la acţiunile internaţionale participă şi persoane la nivel înalt (miniştri, secretari de stat, şefi de departamente, directori generali, reprezentanţi ai ţărilor oaspete în organismele internaţionale, continentale şi regionale, membri ai reprezentanţelor diplomatice străine acreditate la Bucureşti şi membrii ai corpului diplomatic român), lista de participanţi şi pontajul de masă  nu vor fi semnate nominal de cei menţionaţi anterior, ci doar de responsabilul de proiect din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale şi Relaţia cu Parlamentul.

(8) Împuternicirea responsabilului de proiect de tineret/studenţesc al ONGT/ONGS pentru decontarea cheltuielilor, în situaţia în care acesta nu este preşedintele ONGT/ONGS;

(9) Raportul de evaluare, semnat de către responsabilul de proiect de tineret al ONGT/ONGS sau al instituţiei şi contrasemnat de Preşedintele ONGT/ONGS sau de conducătorul direcţiei organizatoare se va întocmi conform Anexei F 11;

Art.3. (1) – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente) sunt:

 1. a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare, pentru masă servită;
 2. b) facturi, chitanţe şi bonuri fiscale, pentru alimente;
 3. c) pontajul de masă, în original, se întocmeşte conform Anexei F 6;

(2) Alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun – 15%, dejun – 50%, cină – 35% din valoarea totală a acesteia.

Art.4. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor:

 1. factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;
 2. diagrama de cazare, în original, conform modelului prezentat în Anexa F 5;

Art.5. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul:

 1. a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei F 4;
 2. b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei F 4;
 3. c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personală, cu aprobarea în prealabil a ordonatorului de credite, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice, şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea transportului, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei F 4;
 4. d) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul[17] şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei F 4;
 5. e) factura fiscală detaliată şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea „copie conform cu originalul”) pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale.

Art.6. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:

 1. a) contract de închiriere de bunuri şi servicii
 2. b) factura fiscală.

Art.7. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii bunuri / servicii (altele decât serviciile de cazare, masă, PFA/ PJ) sunt:

 1. a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal;
 2. c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea ONGT/ instituţiei, după caz;
 3. d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat, după caz;

Art.8. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru prestări de servicii efectuate în cadrul proiectelor de tineret (persoană fizică autorizată sau persoană juridică) sunt:

 1. a) contract de prestări de servicii;
 2. b) factură fiscală;
 3. c) raportul de evaluare a activităţii prestate;
 4. d) proces verbal de recepţie a serviciului.

Art.9. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:

 1. a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
 2. c) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea ONGT/instituţiei;
 3. d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat
 4. e) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;
 5. f) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta.

Art.10. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social – culturale sunt: factura fiscală, factură sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

Art.11. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind studii: documentare, cercetare ştiinţifică, sondarea opiniei publice,  realizarea materialelor audio-video, licenţe soft, traduceri oficiale sunt:

 1. a) contract de prestări servicii, după caz;
 2. b) factura fiscală, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;
 3. c) proces verbal de recepţie a a studiilor/ lucrărilor.

Art.12. – Decontarea altor cheltuieli prevăzute în HG nr. 259/2006 cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.13. – Documentele justificative pentru contribuţia proprie şi/sau atrasă prezentate de ONGT/ ONGS/ parteneri MTS/ DJST/ DSTMB:

 1. factură/ bon fiscal/chitanţă, în copie, semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”
 2. protocol/ contract de sponsorizare/contract de colaborare, în copie, semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”
 3. contract de voluntariat/ştat de plată, în copie, semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”
 4. declaraţie pe proprie răspundere cu privire la aparatura proprie/obiecte de inventar/spaţii – utilizate în timpul proiectului.

Art. 15. (1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

(2) ONGT/ONGS prezintă declaraţia conform Anexei F 9. Achiziţiile publice respectă calendarul de activităţi al proiectului.

Art.16. – Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit finanţatorului de către ONGT/ONGS în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea proiectului de tineret/studenţesc.

Art.17. – Documentele necesare decontării cheltuielilor pentru proiectele proprii şi/ sau în parteneriat ale MTS/DJST/DSTMB se întocmesc de către responsabilul de proiect,în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea proiectului de tineret/studenţesc.

Art.18. – Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare, ca perioadă de derulare a proiectului de tineret[18].

Art.19. – Ministerul Tineretului şi Sportului respectiv DJST/DSTMB pot dispune nedecontarea finanţării pentru proiectele de tineret/studenţeşti ale ONGT/ONGS care nu respectă prevederile contractului de finanţare.

 

 

Anexa F 1

 

– Antet ONGT/ ONGS-

 

DECONT DE CHELTUIELI

 

ADRESA DE ÎNAINTARE

Nr. ________ din___________________

 

Către :

MTS /DJST/ DSTMB

 

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului de tineret/studenţesc …………… , care s-a desfăşurat în  localitatea …………….., în perioada ………., în valoare de …….…… lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB………..şi contribuţia ONGT/ONGS……………, în baza contractului nr..…… din…..….., conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:

 

Contribuţia MTS/DJST/DSTMB:

 

 

Nr. crt. Tip, nr. /data document Emitent Denumire cheltuieli Valoare

 

Contribuţia ONGT/ONGS şi contribuţii ale partenerilor:

 

 

Nr. crt. Tip, nr. /data document Emitent Denumire cheltuieli Valoare

 

Decontul mai cuprinde:

Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (ex- raport de evaluare, NIR, lista participanţi, CD/ DVD imagini etc)

 

 

Semnătura conducătorului ONGT/ONGS,

Ştampila

 

Semnătura  contabilului/

directorului economic al ONGT/ONGS

 

 

 

 

 

 

 

Anexa F 2

Antet MTS/ DJST/DSTMB

 

DECONT DE CHELTUIELI

Nr. __________ din_______________

Denumirea proiectului de tineret/ studenţesc………………………..

Tipul proiectului: (propriu/ propriu în parteneriat/ în parteneriat)

Locul de desfăşurare:

Perioada de desfăşurare:

Documente justificative de cheltuieli anexate :

Nr. crt. Felul, nr. /data documentului Emitent Denumire cheltuieli Valoare

Decontul mai cuprinde:

Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (ex- raport de evaluare, NIR, lista participanţi, CD/ DVD imagini etc)

Subdiviziunea clasificaţiei bugetare Disponibil înaintea efectuării plăţii-lei- Suma de plată    -lei- Disponibil după efectuarea  plăţii -lei-
P2 sau P4
Buget angajat pe proiect:

Notă :  Decontul înaintat spre aprobare respectă  prevederile  Metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret/ studenţeşti.

 

Aprobat[19]Nume: Data _________________ Semnătura____________
Verificat[20] Nume:    Data ________________ Semnătura___________

 

 

 

 

 

Anexa F 3

– Antet-

ONGT/ONGS/ MTS/ DJST/DSTMB

 

LISTA DE PARTICIPANŢI

 

 

 

Proiectul de tineret/studenţesc _____________________

Localitatea   _________________________________________

Perioada       _________________________________________

 

 

 

 Nr.crt.  Nume/ prenume  ONGT/ONGS/ instituţia  Data naşterii  Seria şi numărul CI [21] Seria şi numărul Carnet de student[22]  Semnătura

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al

ONGT/ ONGS/ MTS/ DJST/DSTMB

şi ştampila

 

 

Anexa  F 4

– Antet-

ONGT/ONGS/ MTS/ DJST/DSTMB

 

 

 

 

TABEL

cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului:

 

 

Proiectul de tineret/studenţesc __________________________

Localitatea _______________________________________________

Perioada     _______________________________________________

 

 

 Nr.crt.  Nume/ prenume  Ruta  Seria bilet[23]  Suma  Semnătura

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al

ONGT/ONGS/ MTS/DJST/DSTMB

Ştampila

 

 

 

 

Anexa F 5

 

 

– Antet-

ONGT/ONGS/ MTS/ DJST/DSTMB

 

 

 

Diagrama de cazare[24]

 

 

Proiectul de tineret/studenţesc _________________________

Perioada  ________________________________________________

Locul de desfăşurare  ____________________________________

Unitatea prestatoare de servicii _________________________

 

 

 

Nr. Crt. Nr. camerei Numele şi prenumele participantului Tarif/ zi Nr. Zile Valoare serviciu

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al  ONGT/ONGS/MTS/DJST/DSTMB

şi ştampila

 

 

Unitatea prestatoare de servicii

 

Semnătură şi ştampila

 

 

 

 

Anexa F 6

– Antet-

ONGT/ONGS/ MTS/ DJST/DSTMB

 

 

PONTAJ  DE  MASA[25]

 

Proiectul de tineret/studenţesc ___________________________

Perioada ___________________________________________________

Locul de desfăşurare _______________________________________

Unitatea prestatoare de servicii[26]__________________________

 

 

 

Nr.Crt. Nume Prenume ZIUA … ZIUA … ZIUA … ZIUA … ZIUA … Seria şi numărul CI Semnaturaparticipantilor
MD D C MD D C MD D C MD D C MD D C

 

MD- mic dejun; D- dejun; C- Cina

 

Semnătura responsabilului de proiect al ONGT/ONGS/ Instituţiei

şi ştampila

 

Unitatea prestatoare de servicii

Semnătură şi ştampila

 

 

Anexa  F 7

 

 

PUNCTAJ DE APRECIERE

 

 

 Nr. crt. Proiectul de tineret/studenţescCRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE APRECIERE Punctaj maxim100 puncte
C1 Problema identificată: 30
SC 1-Descrierea problemei (problema este reală, abordabilă) 6
SC 2-Cauze şi efecte ale problemei 6
SC 3-Date statistice (studii) 6
SC 4-Iniţiative similare şi rezultatele obţinute* 6
SC5-Relevanţa pentru obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune ale concursului 6
C2 Obiectivele sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART, calculat astfel: 20
SC 1- Obiectivele sunt specifice 4
SC 2- Obiectivele sunt măsurabile 4
SC 3- Obiectivele sunt abordabile 4
SC 4-  Obiectivele sunt realiste 4
SC 5- Obiectivele sunt încadrabile în timp 4
C3 Concordanţa între scop, obiective, indicatori, calculată astfel: 8
SC 1- Concordanţa între scop şi obiective 4
SC 2- Concordanţa între obiective şi indicatori 4
C4 Planul de activităţi este coerent, realist, conduce la realizarea obiectivelor, îndeplinirea scopului şi atingerea rezultatelor 16
SC 1 – Planul de activităţi este coerent şi realist 4
SC 2- Planul de activităţi conduce la realizarea obiectivelor şi îndeplinirea scopului 4
SC 3- Concordanţă între planul de activităţi şi graficul Gantt 4
SC 4 – Planul de activităţi conduce la atingerea rezultatelor măsurabile şi cuantificabile 4
C5 Definirea clară a grupului ţintă, calculat astfel: 8
SC 1- Definirea clară a participanţilor şi explicitarea modalităţii de selecţie a acestora 4
SC 2- Definirea clară a beneficiarilor direcţi şi indirecţi 4
C6 Sustenabilitatea proiectului 4
C7 Bugetul este estimat realist si este în concordanţă cu activităţile planificate 12
SC 1- Bugetul este estimat realist 6
SC 2- Bugetul este în concordanţă cu activităţile planificate 6
C8 Consistenţa acţiunilor de promovare cuprinse în proiect 2

 

SC- subcriteriu

* Se face referire la proiecte similare implementate de alte ONGT/ONGS/instituţii, care s-au bucurat de succes. În cazul în care proiectul este novator, acesta va fi punctat corespunzător

Notele se acordă astfel:

 • pentru subcriteriile de evaluare aferente criteriilor C1 şi C7 de la 0 la 6 puncte
 • pentru subcriteriile de evaluare aferente criteriilor C2, C3, C4 şi C5 de la 0 la 4 puncte
 • pentru criteriul C6 de la 0 la 4 puncte
 • pentru criteriul C8 de la 0 la 2 puncte

Anexa  F 8

FORMULAR DE APRECIERE:

Denumire  proiect de tineret/ studenţesc:………………………………………..

 

Nr. crt. Proiectul de tineret/studenţescCRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE APRECIERE Punctaj[27]
1 2 3 4 5 Punctaj total
C1 Problema identificată:
SC 1-Descrierea problemei (problema este reală, abordabilă)
SC 2-Cauze şi efecte ale problemei
SC 3-Date statistice (studii)
SC 4-Iniţiative similare şi rezultatele obţinute
SC 5-Relevanţa pentru obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune ale concursului
C2 Obiectivele sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART, calculat astfel:
SC  1- Obiectivele sunt specifice
SC  2- Obiectivele sunt măsurabile
SC 3- Obiectivele sunt abordabile
SC 4-  Obiectivele sunt realiste
SC 5- Obiectivele sunt încadrabile în timp
C3 Concordanţa între scop, obiective, indicatori, calculată astfel:
SC1- Concordanţa între scop şi obiective
SC 2- Concordanţa între obiective şi indicatori
C4 Planul de activităţi este coerent, realist, conduce la realizarea obiective, îndeplinirea scop şi atingerea rezultatelor
SC1 – Planul de activităţi este coerent şi realist
SC2- Planul de activităţi conduce la realizarea obiective şi îndeplinirea scopului
SC3- Concordanţă între planul de activităţi şi graficul Gantt
SC4 – Planul de activităţi conduce la atingerea rezultatelor măsurabile şi cuantificabile
C5 Definirea clară a grupului ţintă, calculat astfel:
SC 1- Definirea clară a participanţilor şi explicitarea modalităţii de selecţie a acestora
SC 2- Definirea clară a beneficiarilor direcţi şi indirecţi
C6 Sustenabilitatea proiectului
C7 Bugetul este estimat realist si este în concordanţă cu activităţile planificate
SC 1- Bugetul este estimat realist
SC 2- Bugetul este în concordanţă cu activităţile planificate
C8 Consistenţa acţiunilor de promovare cuprinse în proiect
Semnătura membrilor comisiei

 

Anexa F 9

 

– Antet-

ONGT/ONGS

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

 

 

Subsemnata/ Subsemnatul___________________________________, domiciliat în localitatea_________________________, judeţul/ sectorul__________________, strada ________________, nr. _______, bloc___________, apartament________________, identificat prin CI/ BI ______________, CNP____________________ în calitate de reprezentant al _________________________________________________  , în proiectul ___________________________________________________________ declar sub răspundere penală că datele şi actele furnizate MTS/ DJST/ DSTMB sunt autentice, astfel:

 1. Procedurile pentru cumpărarea directă şi sau atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 2. Planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate.
 3. Participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decont au

beneficiat de serviciile prevăzute în contractul de finanţare.

 1. Nu există alte elemente referitoare la proiect pe care finanţatorul ar fi trebuit să le cunoască şi nu au fost comunicate de către organizator/solicitantul finanţării.

 

 

 

 

 

 

NUME PRENUME

REPREZENTANT ONGT/ONGS

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa F 10

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul,…………………………………… domiciliat în localitatea……………………,judeţul/sectorul………………..…,strada……, nr. ….., bloc…., apartament……, identificat prin CI/ BI seria……,nr. …………, eliberat de…………………………, CNP…………………….., în calitate de preşedinte al ………………………….……… , cunoscând dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie raspundere urmatoarele:

– ONGT/ONGS…………….. si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum şi a contributiei pentru asigurările sociale de stat;

– ONGT/ONGS nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nici se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– în situaţia aprobării finanţării proiectului……………, cu privire la implementarea acestuia, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectivele MTS/DJST/DSTMB. De asemenea mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare evitării oricăror situaţii  în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. Totodată, mă oblig să informez de îndată MTS/DJST/ DSTMB despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict de interese.

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele:

Semnătura şi ştampila

 

 

– Antet-

ONGT/ONGS/ MTS/ DJST/DSTMB

Anexa F 11

Număr de înregistrare : __________ din :______/_____/ _____

 

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE

 

Denumirea proiectului
Locul și perioada de desfășurare
Organizator
Parteneri
Participanţi/beneficiari
Total cheltuieli
Suma decontată din bugetul MTS/ DJST/ DSTMB
Suma reprezentând contribuţie proprie şi sau atrasă
Concordanţa între obiectivele propuse şi ceea ce s-a realizat
 Indicatorii proiectului Indicatori  stabiliţi pe obiective Denumire indicator Standard / Realizat
Indicatori calitativi
Indicatori cantitativi
Indicatori financiari
Descrierea activităţilor realizate
Rezultate obţinute (pe obiective)
Promovarea proiectului şi a finanţatorului se vor ataşa în mod obligatoriu copii după materialele ( articole în presa scrisă şi/sau on-line, comunicate de presă, tipărituri, promoţionale, în situaţia în care aceasta s-a realizat în cadrul unor emisiuni radio sau televizate, se vor preciza postul, data şi emisiunea iar pentru afişe se va preciza locul afişării) prin care aceasta s-a realizat
Probleme/obstacole în desfăşurarea proiectului, sugestii
Concluzii,  menţiuni
Lista documente, materiale atașate se va ataşa în mod obligatoriu CD cu fotografii concludente din timpul derulării  proiectului ( locaţie, activităţi, mijloace şi materiale folosite, participanţi)
Responsabil proiect Numele şi prenumele:      ………………………………………………Semnătura:                      ……………………………………………..Ştampila:

 

 

 

 

Anexa nr.1

Număr de înregistrare : __________ din : _____/_____/ _____(se completează de către finanţator)

 

 

 

FORMULAR DE FINANŢARE

 

 1. Date privind ONGT/ONGS
Denumire :
Adresă sediu:
Banca/Sucursala:
Cont (lei):
Cod Fiscal:
Telefon/ Fax:
E-mail:
Altele:
Echipa de conducere (nume/funcţie/adresă)
Responsabil proiect de tineret/ studenţesc:
Experienţa ONGS/ONGT
Parteneri/Contribuţie parteneri:
 1. Date privind proiectul de tineret/studenţesc
INFORMAŢII  GENERALE
 1. Titlul proiectului
 1. Tip Proiect
 2. a) pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/studenţeşti, a se vedea Anexa C, art. 1, alin. (2) şi Anexa D, art. 2
 3. b) pentru Concursurile locale de proiecte de tineret, a se vedea Anexa A, art. 12, alin. (1)
 1. Valoarea totală a proiectului – lei
 1. Valoarea solicitată de la MTS/ DJST/ DSTMB – lei
 1. Locul de desfăşurare

(localităţile unde se desfăşoară proiectul)

 1. Perioada de derulare a proiectului

( cuprinde etapele de pregătire, desfăşurare şi evaluare a proiectului)

 1. Obiectivul specific şi direcţia de acţiune în care se încadrează proiectul

(se va bifa obiectivul specific şi direcţia de acţiune )

1.1 CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NON-FORMALĂ

 1. a) Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri.
 2. b) Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.).
 3. c) Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor.

1.2 SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE

 1. a) Desfășurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și tinerilor.
 2. b) Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV.
 3. c) Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului.
 4. d) Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin proiecte specifice.

1.3. PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT

 1. a) Susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor
 2. b) Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat.
 3. c) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii

1.4. MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT

 1. a) Stimularea activităţii economice a tinerilor.
 2. b) Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social.
 3. Participanţi/ beneficiari
  8.1. Număr participanţi:

 1. a) Număr participanţi la activităţi/beneficiari – din care număr tineri cu vârsta între 14-35 ani
 2. b) Număr organizatori/ lectori/ invitaţi.
8.2. Definirea clară a participanţilor /beneficiarilor  (atât cei direcţi cât şi cei indirecţi).
8.3. Modalitatea de selecţie a participanţilor.
DESCRIEREA PROIECTULUI DE TINERET/ STUDENŢESC:
 1. Justificare/ Problema identificată

(necesitatea proiectului şi relevanţa acestuia faţă de nevoile specifice ale grupului ţintă)

 1. Scopul proiectului
 1. Obiectivele proiectului

 

 1. Indicatorii proiectului
Indicatori  stabiliţi  pe  obiectiv Denumire indicator Standard (măsura care trebuie atinsă)
Indicatori calitativi
Indicatori cantitativi
Indicatori financiari
 1. Rezumat (o descriere concisă şi clară a proiectului – maxim jumătate de pagină)
 1. Activitatile proiectului

(Specificaţi şi descrieţi sintetic şi cronologic activităţile şi sub-activităţile proiectului propus).

 1. Rezultate anticipate

(Descrieţi, cuantificaţi şi enumeraţi rezultatele anticipate pe obiective ale proiectului).

 1. Modalitatea de implementare

( se va prezenta modul de implementare a activităţilor propuse pentru realizarea obiectivelor, organizarea resurselor şi monitorizarea implementării)

 1. Contribuţia proprie

(Descrieţi clar resursele de care beneficiază ONGT/ONGS şi explicaţi cum vor fi folosite în cadrul proiectului).

 1. Managementul proiectului

– Descrieţi echipa de management a proiectului.
Definiţi clar responsabilităţile pentru managementul şi implementarea proiectului.
– Promovarea proiectului şi a finanţatorului

 1. Sustenabilitatea proiectului

(Descrieţi clar modul în care este asigurată o posibilă continuare a proiectului).     

 1. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

Exprimare grafica a activitatilor proiectului. Enumerati activităţile si haşuraţi perioada de desfăşurare

 

Zilele proiectului
Nr activitate Nume activitate/ sub activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A1
A2
A2.1
A2.2
A3
A4

 

 1. Buget (totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare, o planificare financiară)
Nr.crt. Categorie decheltuieli Numărunităţi Costunitar Nr.persoane Costtotallei Contribuţie ONGT/ONGSlei Alte contribuţiilei ContribuţieMTS/DJST/DSTMB*lei
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL

 

Notă:

Coloana  6+ 7 = minimum 10%

Coloana 8 – cu respectarea HG 259/ 2006 cu modificările ulterioare,  privind normele de cheltuieli pentru realizarea programelor în domeniul tineretului şi a altor prevederi legale în vigoare.

 

 1. Declaraţie

Declar pe propria-mi răspundere, cunoscând dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, că toate informaţiile din acest formular de finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate acestuia sunt în conformitate cu realitatea.

 

Responsabil proiect de tineret:

Numele şi prenumele: ____________________________

Semnătura: _____________________________________

Ştampila:

Data:

Anexa nr. 2

 

 

MTS/DJST/ DSTMB ASOCIAŢIA ______________

 

 

 

 

CONTRACT DE FINANŢARE

 

NERAMBURSABILĂ NR.___________ din ___________________

 

 

Art. 1.  BAZA LEGALĂ:

– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

– pentru contractele încheiate de Ministerul Tineretului şi Sportului:

– Hotărârea Guvernului României nr. 11/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;

pentru contractele încheiate de DJST/ DSTMB:

– Hotărârea Guvernului nr.776/28. 07. 2010- privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

– Hotărârea Guvernului României nr. 259/ 2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor ANT în domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. …………………., cu modificările şi completările ulterioare;

– Rezultatele finale ale Concursului naţional de proiecte de tineret 2015/Rezultatele finale ale Concursului local de proiecte de tineret, înregistrate la MTS/ DJST…../ DSTMB cu nr……………..;

– Referatul înregistrat la MTS/ DJST……/ DSTMB cu nr. ………………..;

– Hotărârea Judecătorească din data ………………….. pronunţată în dosarul ………………………, de înfiinţare a Asociaţiei ……………………………

 

 

Art. 2. PĂRŢILE:

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI cu sediul în Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, tel: +40 (0)21 318 90 32÷41, fax: +40 (0)21 307 64 18, cod fiscal nr. 26604620, cont nr. RO04TREZ70023670159XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul / doamna …………………………, în calitate de Ministru

 sau

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET ŞI SPORT………/ DIRECŢIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI cu sediul în…………., strada……., tel:……., fax:………… cod fiscal nr………., cont nr. ………………., deschis la …………………….., reprezentată prin……………………….. , în calitate de director

şi

ASOCIAŢIA ……………….  cu sediul în …………,  Strada, cod poştal………….., telefon………………, cont ……………………., deschis la …………………sucursala …………. , cod fiscal …………………, reprezentată prin………………….. în calitate de Preşedinte.

 

Au convenit cele de mai jos:

 

Art.3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ:

Realizarea proiectului de tineret ………………………………….. cum este descris acesta în Formularul de finanţare înregistrat la MTS/ DJST, cu nr…………….. anexă la prezentul contract, de către Asociaţia………………, cu finanţare nerambursabilă de la MTS/ DJST/ DSTMB, din bugetul P2- Programul de susţinere a acţiunilor de tineret.

 

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ:

(1) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă se încheie pe perioada …………………….. 2015.

 

Art.5. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ:

Valoarea totală a proiectului este de  ……………… lei, din care :

(1).- Contribuţia Ministerului Tineretului şi Sportului/ DJST/ DSTMB:

Se va trece defalcat

Total Contribuţie MTS:

(2) – Contribuţia Asociaţiei……………..:

Se va trece defalcat

Total Contribuţie Asociaţia……………..:

(3) Contribuţia partenerilor– dacă este cazul:

Se va trece defalcat

 

Art. 6. MODALITĂŢI  DE  PLATĂ ŞI DECONTARE:

Plata sumei prevăzute la art 5 alin (1) se va face astfel:

(1)- după încheierea acţiunii, în termen de 15 zile lucrătoare, de la data depunerii documentelor justificative de cheltuieli, legal întocmite, în contul Asociaţiei ……………… deschis la Banca ……………….- sucursala ………………..;

(2)- Se vor accepta spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă, ca perioadă de derulare a proiectului de tineret, respectiv în perioada …………………………………………….

sau în situaţia decontării parţiale

(1) Se va deconta parţial până la 70% din valoarea contractului, pe baza documentelor

justificative de cheltuieli legal întocmite, suma de …………., reprezentând cheltuieli privind:

(2) Diferenţa – …… lei, după încheierea proiectului de tineret şi prezentarea documentelor justificative de cheltuieli legal întocmite, aşa cum sunt acestea prevăzute de actele normative, în termen de 15 zile lucrătoare.

 

Art. 7.  OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR:

(1) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE MTS/ DJST/ DSTMB:

a – Să finanţeze suma prevăzută la art 5 alin 1 în termenul prevăzut la art 6 alin 1;

b- Poate dispune nedecontarea finanţării pentru proiectele care nu respectă prevederile contractului de finanţare nerambursabilă şi a metodologiei de finanţare;

c- Are dreptul de a face verificări în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, pentru respectarea clauzelor contractuale cât şi ulterior prin organele sale de control.

(2) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE ASOCIAŢIEI …………….:

a- La încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate al cărui model este prevăzut în anexa la prezentul contract de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005.

b- să realizeze obiectul contractului de finanţare nerambursabilă prevăzut la art. 3 în condiţiile prevăzute de Formularul de finanţare, anexă  la prezentul contract;

c- să asigure contribuţia proprie aşa cum sunt acestea  prevăzute în Formularul de finanţare, înregistrat la MTS/ DJST/ DSTMB cu numărul ………., anexă  la prezentul contract;

d- să menţioneze explicit ( în mass-media şi pe toate tipurile de materiale informative) “Proiect de tineret finanţat de MTS/ DJST/ DSTMB”;

e- să informeze MTS/ DJST/ DSTMB cu privire la toate modificările produse în derularea proiectului cu minimum 5 zile inainte de date producerii acestora.

f- să prezinte documentele justificative de cheltuieli, legal întocmite, pentru capitolele de cheltuieli prevăzute la art. 5, în termen de10 zile lucrătoare de la încheierea proiectului de tineret.

 

Art. 8. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract de finanţare nerambusabilă poate fi modificat doar prin Act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi, orice altă formă fiind nulă.

(2) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă poate înceta în următoarele cazuri:

a)prin ajungerea la termen;

b)prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi – cu menţionarea în scris a datei   încetării prezentului contract;

 1. c) în cazul în care una dintre părţi nu-şi va respecta obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă, cealaltă parte, printr-o notificare scrisă poate rezilia contractul, rezilierea producând efecte de plin drept.

 

Art 9. LITIGII

(1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului contract de finanţare nerambursabilă se vor soluţiona pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezovarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

 

Art. 10. DISPOZIŢII FINALE

(1)  Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.

(2)  Prezentul contract de finanţare nerambursabilă reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală între acestea, anterioara încheierii lui.

(3) Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

           MTS/ DJST/ DSTMB[28] ASOCIAŢIA ………………..

 

 

Anexa nr.3

 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

 

 

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnata/ Subsemnatul …………………..ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a ASOCIAŢIEI …………………… în ceea ce priveşte implementarea proiectului de tineret …………………….., mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

 

 

Semnătura şi ştampilă

………………………………………………

 

[1]    cu ONGT , instituţii publice cu atribuţii în domeniu precum şi cu alte organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în condiţiile legii

[2]    cu ONGT / ONGS , instituţii publice cu atribuţii în domeniu precum şi cu alte organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în condiţiile legii

 

[3] Se vor întocmi în ordinea prezentată.

[4] Pentru acţiunile cu componentă internaţională desfăşurate în alte ţări

[5] Pentru Concursul Naţional de proiecte de tineret 2015/ Concursul Naţional de proiecte studenţeşti 2015 Ministerul Tineretului şi Sportului nu acordă  finanţare pentru cheltuielile prevăzute la art.9-lit j şi m, art. 14 şi 15 din HG nr. 259/ 2006 cu modificările ulterioare.

[6] Documentele care nu sunt lizibile nu vor fi luate în considerare.

[7] Dovada de sediu trebuie să fie pentru sediul care se regăseşte atât în Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor în Certidficatul de atestare fiscală cât şi în actul constitutiv şi statutul în vigoare

[8] Dovada de sediu trebuie să fie pentru sediul care se regăseşte atât în Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în Certidficatul de atestare fiscală cât şi în actul constitutiv şi statutul în vigoare

[9] In această etapă a proiectului este suficientă o declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui ONGT/ONGS prin care acesta să declare capitolele de cheltuieli din cadrul proiectului pe care ONGT-ul/ONGS-ul şi le asumă ca reprezentând contribuţia proprie. Documentele justificative cu privire la contribuţia proprie se vor depune la decontul acţiunii.

[10] Dacă la data depunerii solicitării de finanţare nu a fost încheiată convenţia/ protocolul/ contractul, preşedintele ONGT/ONGS va da o declaraţie pe proprie răspundere în care va preciza ce reprezintă valoarea contribuţiei atrase. angajandu-se că aceste documente vor fi transmise pana la finalizarea decontării proiectului de tineret. Nu se vor lua în calcul parteneriatele încheiate cu DJST/ DSTMB respectiv Casele de Cultură ale Studenţilor şi CCSS Tei.

[11] Pentru CLP 2015, DJST/ DSTMB nu acordă  finanţare pentru cheltuielile prevăzute la art.9-lit j şi m, art. 14 şi 15 din HG nr. 259/ 2006 cu modificările ulterioare.

[12] Dovada de sediu trebuie să fie pentru sediul care se regăseşte atât în Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor în Certificatul de atestare fiscală cât şi în actul constitutiv şi statutul în vigoare

[13] Dovada de sediu trebuie să fie pentru sediul care se regăseşte atât în Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor în Certidficatul de atestare fiscală cât şi în actul constitutiv şi statutul în vigoare

[14] In această etapă a proiectului este suficientă o declaraţie pe proprie răspundere a Preşedintelui ONGT/ONGS prin care acesta să declare capitolele de cheltuieli din cadrul proiectului pe care ONGT-ul/ONGS-ul si le asumă ca reprezentând contribuţia proprie. Documentele justificative cu privire la contributia proprie se vor depune la decontul acţiunii.

[15] Dacă la data depunerii solicitării de finanţare nu a fost încheiată convenţia/ protocolul/ contractul, Preşedintele ONGT/ONGS va da o declaraţie pe proprie răspundere în care va preciza ce reprezintă valoarea contribuţiei atrase, angajandu-se că aceste documente vor fi transmise pana la finalizarea decontării proiectului de tineret. Nu se vor lua în calcul parteneriatele încheiate cu DJST/ DSTMB respectiv Casele de Cultură ale Studenţilor şi CCSS Tei.

[16] În situaţia în care salariatul menţionat nu poate participa la selecţia proiectelor din motive întemeiate, Directorul DJST/DSTMB are obligaţia să solicite conducerii MTS participarea la Comisia de selecţie a unui salariat al DPPT.

[17] În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii vor face deplasarea  dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în invitaţie (sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare al proiectului). Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a proiectului (cu o marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul de desfăşurare al proiectului).

[18] Perioada de derulare a proiectului de tineret cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea acestuia.

[19] Pentru proiectele MTS/DJST/ DSTMB:

– Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tinere şi Studenţit, Directorul Direcţiei;

-Serviciul Relaţii Internaţionale şi Relaţia cu Parlamentul şi Marketing, Şeful serviciului;

– DJST/DSTMB, Directorul Directiei

[20] Responsabilul de proiect

[21] În situaţia în care există participanţi care nu au împlinit vârsta de 14 ani, cu respectarea prevederilor art 17 – alin (2) din Anexa C, aceştia vor trece seria şi numărul Certificatului de naştere sau CNP.

[22] Doar pentru proiectele studenţeşti

13 În situaţia în care transportul se face cu mijloace auto personale/DJST/DSTMB/MTS coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu „7,5% x nr km x 2 x pret carburant/l”. Dacă transportul este realizat cu maşinile DJST/DSTMB/ MTS, la tabel se anexează şi copia foii de parcurs, întocmite conform legislaţiei în vigoare şi certificată „copie conform cu originalul”.

[24] Prezenta ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea ei de către responsabilul de proiect cerifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

[25] Prezentul ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea lui de către responsabilul de proiect cerifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

[26] În situaţia mesei servite. În cazul achiziţionării de alimente nu se va trece unitatea prestatoare de servicii iar pontajul va fi semnat şi ştampilat doar de ONGT/ Instituţie

[27] Tabelul va avea un număr de coloane egal cu numărul membrilor comisiei + 1 (pentru punctajul total)

 

[28]a) Pentru Ministerul Tineretului şi Sportului: Ministru, Controlul Financiar Preventiv Delegat (dacă suma o impune), Secretar de Stat, Directorul Direcţiei Juridic şi Resurse Umane, Directorul Direcţiei Economice, Viza Controlului Financiar Preventiv Propriu, Directorul Direcţiei Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi.

 1. b) Pentru DJST/ DSTMB: Directorul, Contabilul Şef, Viza Controlului Financiar Preventiv Propriu

TARGUL DE TABERE BUCURESTI 2015

Scris in (Fără categorie) de marian la data 07-04-2015

06042015601