Adresa noastra si programul lucru

Scris in (Adresa noastră, Despre...) de admin la data 23-02-2012

ADRESA DE CONTACT :

Directia pentru Sport si Tineret a Judetului Ialomita

Aleea Stadionului , nr. 3, Slobozia, judetul Ialomita

telefon : 0243/ 231 095
fax : 0243/ 236 095

Program

Luni – Joi: 08.00 – 16.30; Vineri 08.00 – 14.00

Program audiente director executiv, prof. Crutu Marin: Joi, 10.00 – 12.30

Program relatii cu publicul si transparenta decizionala Marti, 08.00 – 18.30

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice si activitatea privind liberul acces la informatiile de interes public:  Ionescu Traian

Persoana responsabila cu activitatea de solutionare a petitiilor Stanciu Tudora

e-mail: djst.ialomita@mts.ro

site: http://www.dsjil.ro

Anexe privind Legea 544/2001

Scris in (Fără categorie) de marian la data 21-02-2012

 

ANEXA 1

la normele metodologice

 

CERERE-TIP

– model –

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Data ………………………………….

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………….,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): ……………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………… .

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): ………………….. .

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

……………………

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului …………………………………..

Adresa …………………………

Profesia (opţional) ……………..

Telefon (opţional) ………………

Fax (opţional) ………………….

 

ANEXA (2a)

la normele metodologice

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

– model –

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Data ………………………………….

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………….,

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. …………. din data de ………………… am primit un răspuns negativ, la data de ……………………………….., într-o scrisoare semnată de ………………………………………………………

(completaţi numele respectivului funcţionar)

 

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: …………………………………..

…………………………………………………………………….

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

………………………..

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului …………………………………..

Adresa …………………………

Telefon ………………………..

Fax ……………………………

 

 

ANEXA (2b)

la normele metodologice

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)

– model –

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Data ………………………………….

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………….,

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. …………. din data de ………………… nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ……………………………..

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: …………………………………..

…………………………………………………………………….

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

………………………..

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului …………………………………..

Adresa …………………………

Telefon ………………………..

Fax ……………………………

 

ANEXA 3

la normele metodologice

 

RĂSPUNS LA CERERE

– model –

 

De la:

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Persoana de contact ……………………………………………….

Data …………………

 

Către:

Numele şi prenumele petentului ……………………………………..

Adresa …………………………………………………………..

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………,

 

În urma cererii dumneavoastră nr. ………… din data de ……………., prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitaţi o copie de pe următoarele documente: ……………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

(1) vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate;

(2) vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi identificate şi expediate în termenul iniţial de 10 zile, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;

(3) vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie să vă adresaţi la ………………………………………………………….,

întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile solicitate;

(4) vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

(5) vă informăm că informaţiile solicitate nu există în baza de date a instituţiei noastre.

Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):

…………………………………………………………………….

Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul): ……………………………………….. .

 

Cu stima

Director executiv,

……………………….

 

 

ANEXA 4

la normele metodologice

 

RĂSPUNS LA RECLAMAŢIE

– model –

 

De la:

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Persoana de contact ……………………………………………….

Data …………………

 

Către:

Numele şi prenumele petentului ……………………………………..

Adresa …………………………………………………………..

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………,

 

În urma reclamaţiei dumneavoastră nr. ……… din data de ……………, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, după răspunsul negativ primit/întârzierea răspunsului la cererea nr. ………………. din data de …………………., prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos: ………………………..

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………….,

vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:

(1) se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

(2) nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar. Vă asigurăm, cu scuzele noastre, că informaţiile de interes public solicitate vă vor fi transmise în termenul legal de 15 zile. Funcţionarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă priveşte a fost sancţionat cu ………………..

…………………………………………………………………… .

 

Cu stima

Director executiv,

……………………….

 

 

 

 

Buget 2012

Scris in (Fără categorie) de marian la data 21-02-2012