Scris in (Despre...) de marian la data 10-01-2012

RAPORT ANUAL

cu privire la aplicarea Legii NR. 52/2003 privind

transparenţa decizională

 

Perioada de raportare: 1 ianuarie 2015- 31 decembrie 2015

 

Constituţia României:

Art. 31 Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze  măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

 

Legea nr. 52/2003:

Art. 1(2) Legea are drept scop:

 1. a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
 2. b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
 3. c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

La baza acestei legi stau urmatoarele principii: informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activa a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea anumitor reguli.

 

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IALOMITA

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2015

A1

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
 1. pe site-ul propriu
A2_1
 1. prin afisare la sediul propriu
A2_2
 1.       prin mass-media
A2_3
 1. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

Din care, solicitate de:
 1.     persoane fizice

A3_1

 1.      asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2

 1. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

 1. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

 1. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

 1. Numărul total al recomandarilor primite

A7

 1. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

 1. Numărul întâlnirilor organizate la cerere

A9

 1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2015 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

B. Procesul de luare a deciziilor

 1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

>12
 1. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
 2. afişare la sediul propriu

B2_1

 1. publicare pe site-ul propriu

B2_2

 1. mass-media

B2_3

 1. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)

B3

>110
 1. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

>7
 1. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

>5
 1. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

 1. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
 2. informaţii exceptate

B7_1

 1. vot secret

B7_2

 1. alte motive (care ?)

B7_3

 1. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

>10
 1. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice

B9

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2015

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

 1. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0
 1. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

0
 1. în curs de soluţionare

C1_3

0

 

RAPORT  DE EVALUARE

A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2015

 

 

INDICATORI

Cod RASPUNS
 1. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informatii
 2. Institutia a elaborat si publicat informatiile de interes public, din oficiu, potrivit art.5 din lege, in anul 2015 .
A1 DA NU
X
 1. Lista a fost facuta publica prin:
 2. Afisare la sediul institutiei
A2_1 DA
 1. Monitorul Oficial al Romaniei
A2_2
 1. Mass- media
A2_3
 1. Publicatiile proprii
A2_4
 1. Pagina de internet proprie
A2_5 DA
 1. Institutia a organizat un punct de informare-documentare, potrivit art.5, paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 si art.8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001.
A3 DA NU
X
 1. Numarul vizitatorilor (estimativ) ai punctelor de informare – documentare in anul 2015
A4 7
 1. Solicitari inregistrate de informatii de interes public
 2. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2015, departajat pe domenii de interes:
(nu include solicitarile de informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)
 1. Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc)
B1_1
 1. Modul de indeplinire a atributiilor institutiilor publice
B1_2
 1. Acte normative, reglementari
B1_3
 1. Activitatea liderilor institutiei
B1_4
 1. Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544
B1_5
 1. Altele
B1_6
 1. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2015, departajat dupa modalitatea de solutionare a acestora.
 2. Numarul de solicitari inregistrate rezolvate favorabil
B2_1
 1. Solicitari inregistrate redirectionate catre solutionare altor institutii
B2_2
 1. Numarul de solicitari inregistrate respinse, din motivul:
 2. a) informatii exceptate
B2_3
 1. b) informatii inexistente
B2_4
 1. c) fara motiv
B2_5
 1. d) alte motivatii
B2_6
 1. Numarul de solicitari inregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:
 2. a) utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc)
B2_7
 1. b) modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice
B2_8
 1. c) acte normative, reglementari
B2_9
 1. d) activitatea liderilor institutiei
B2_10
 1. e) informatii privind modul de aplicare a Legii nr.544
B2_11
 1. f) altele
B2_12
 1. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2015, departajat dupa tipul solicitantului informatiilor. ( nu include solicitarilede informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)
 2. Numarul de solicitari inregistrate adresate de persoane fizice
B3_1
 1. Numarul de solicitari inregistrate adresate de persoane juridice
B3_2
 1. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2015, departajat dupa modalitatea de adresare a solicitarii: ( nu include solicitarilede informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)
 2. pe suport de hartie
B4_1
 1. pe suport electronic
B4_2
 1. verbal
B4_3 5
C.Reclamatii administrative si plangeri in instanta
 1. Numarul de reclamatii administrative la adresa institutiilor publice in anul 2015 in baza Legii 544/2001
 2. rezolvate favorabil reclamantului
C1_1
 1. respinse
C1_2
 1. in curs de solutionare
C1_3
 1. Numarul de plangeri in instanta la adresa institutiilor publice in anul 2015 in baza Legii 544/2001
 2. rezolvate favorabil reclamantului
C2_1
 1. rezolvate in favoarea institutiei
C2_2
 1. pe rol
C2_3
 1. Costuri
 2. Costurile totale de functionare ale compartimentului (sau persoanelor) insarcinate cu informarea si relatiile publice (consumabile) in anul 2015
D1
 1. Suma incasata in anul 2015 de institutie pentru serviciile de opier a informatiilor de interes public furnizate solicitantilor
D2